Aankondiging nieuwe API Ruimtelijke plannen, RP-APIv4

Voor het DSO is een API ontwikkeld waarmee alle ruimtelijke plannen ontsloten kunnen worden. Hiertoe behoren ook alle plannen welke vanaf december 2016 zijn verwijderd. Informatie over deze API staat vermeld op het ontwikkelaarsportaal van het DSO. De API is ontwikkeld voor de overbruggingsfunctie naar het DSO.
Op korte termijn komt versie 4 van deze API beschikbaar (RP-APIv4). Hou hiervoor, en voor informatie over de vernieuwingen, het ontwikkelaarsportaal in de gaten. De huidige versie, RP-APIv3, blijft nog maximaal een half jaar beschikbaar en wordt uiterlijk 1 januari 2022 uitgezet.
RP-APIv4 biedt ondermeer ondersteuning voor tijdreizen, detectie parapluplannen en gerelateerde plannen.

RP-APIv4 is inmiddels beschikbaar en de informatie op het ontwikkelaarsportaal is bijgewerkt.
https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/