BAG Extract v2: migratie van v1 object attributen

Ik heb ooit ergens een handige tabel gezien met de BAG v1 en v2 verschillen op attribuut-nivo en hoe daarmee bij v1 naar v2 migratie mee om te gaan. Kan iemand mij hier een link naar dat doc sturen?

Gaat om m.n. de BAG v1 attributen aanduidingrecordcorrectie, offcieel en inOnderzoek: zijn daar equivalenten voor BAG v2?

  1. aanduidingrecordcorrectie
    In BAG v2 is er een nieuw integer attribuut voorkomenidentificatie voor elk BAG v2 Object type.
    Het attribuut aanduidingrecordcorrectie, ook type integer, zat in BAG v1 maar niet meer in BAG v2

Mijn vermoeden was dat dit een hernoeming was, maar misschien toch weer niet.

Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Pand met identificatie 0363100012061430 (4 voorkomens):

  • BAG v1: waarde aanduidingrecordcorrectie altijd 0
  • BAG v2: waarde voorkomenidentificatie waardes: 1,2,3,4 met 4 voor het actuele (en bestaande) object

Ook voor bijv Pand 0363100012061751

  1. officieel en inOnderzoek
    Er is in BAG v2 een attribuut geconstateerd. Is dat hier nog ergens aan gerelateerd?

Hallo Just,

Op https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag/bag-2.0-producten/bag-2.0-wat-is-er-veranderd staat veel handige informatie. Zie ook: Transformatieregels BAG 1.0 - 2.0 - Kadaster.nl zakelijk

Voor de genoemde attributen geldt:
De aanduiding correctie bestaat niet meer. De aanduiding correctie is groter dan 0 als een object in BAG 1.0 de indicatie inactief ‘J’ kreeg. Voorkomens met dezelfde sleutel kunnen meerdere keren inactief worden gemaakt, dat is dan te zien aan een oplopend getal bij de indicatie correctie.
Een çorrectie is in BAG 2.0 te herkennen aan een gevuld tijdstip Niet BAG en/of een gevuld tijdstip Inactief(LV). Omdat het in BAG 2.0 een tijdstip is (in plaats van een indicatie) is het in BAG 2.0 niet meer nodig ook nog een correctie te leveren.

De indicatie geconstateerd is ooit in het BAG 1.0 extract terecht gekomen als offcieel. Dit is aangepast in het BAG 2.0 extract. Inhoudelijk gezien is hier niets aan gewijzigd. Als de indicatie geconstateerd ‘J’ is betekent dit dat het object niet op basis van een formeel brondocument in de registratie is opgenomen. Dit geeft aan dat er sprake is van een mogelijk illegaal object.

In onderzoek is in BAG 2.0 geen attribuut van een voorkomen meer. Het is als het ware een apart object op basis van het ID van het object en het in onderzoek geplaatste gegeven met een eigen tijdlijn.

1 like

@PieterDijkstraBAG bedankt! Hier kan ik weer mee verder.