BGT Vectortiles (OGC API)

BGT nu ook beschikbaar als VectorTiles via PDOK (OGC API)

PDOK stelt in opdracht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de OGC API Tiles en OGC API Styles beschikbaar voor iedereen. VectorTiles is een relatief nieuwe OGC API standaard voor het maken van verbeeldingen die door systemen zijn te gebruiken. Hiermee kun je als afnemer oneindig veel visualisaties zelf maken en deze integreren in toepassingen zoals viewers en applicaties. Om die reden vind je binnen de VectorTiles veel informatie van BGT-objecten. Voor een vliegende start zijn varianten van de standaard- en achtergrondvisualisaties beschikbaar gesteld, die ook naar eigen inzichten kunnen worden gewijzigd.

Waar kan je de BGT VectorTiles OGC API vinden?

De BGT VectorTiles OGC API’s zijn te vinden op de website van PDOK of direct te benaderen via https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v0_1/ . Vanuit dit startpunt kan je als afnemer navigeren naar onder andere de OGC API Tiles en OGC API Styles.

Om afnemers een eerste beeld te geven is een demoviewer beschikbaar waarin deze VectorTiles zijn opgenomen. Een demonstratie van de demoviewer is tijdens de Open Geo Informatiedag 2022 bij Geonovum gegeven.

Huidige realisatie

De BGT VectorTiles (OGC API) zijn beschikbaar gesteld in een eerste versie. De data bevat actuele objecten en attributen in RD-formaat en wordt tweewekelijks (maandag en donderdag) bijgewerkt. Nog niet alle onderdelen uit deze specificaties zijn geïmplementeerd. Een deel hiervan wordt nog gepland en een deel is achterwege gelaten omdat deze niet van toepassing of nuttig is (wat aansluit bij het modulaire aspect van de OGC API’s).
De onderdelen die nu wel geïmplementeerd zijn staan expliciet als “conformance classes” benoemd in het conformance endpoint. Wanneer wordt voldaan aan een conformance class, dan is ernaar gestreefd om zoveel mogelijk recommendations te volgen.

Noemenswaardige conformance classes waaraan is voldaan zijn:

Noemenswaardige conformance classes waaraan nog niet is voldaan zijn:

  • Common: Core - het valideren van query parameters gebeurt nog niet. De rest van deze conformance is wel geïmplementeerd.
  • Common: HTML – vooralsnog is op machine-to-machine communicatie gefocust en daarvoor is Common: JSON geïmplementeerd.
  • Common: OpenAPI 3.0 - de OpenAPI specificatie is nog niet geserveerd in HTML, enkel in JSON formaat.

Toekomstige ambitie

PDOK wil voldoen aan de OGC API Tiles specificatie, maar deze is nog in ontwikkeling waardoor de BGT Vectortiles (OGC API) zal blijven meebewegen. Dit betekent dat aan de huidige versie nog non-breaking onderdelen kunnen worden toegevoegd zoals de ontbrekende conformance classes, verhogen van updatefrequentie en andere projecties.

Daar waar wel sprake is van een breaking change zal PDOK de API middels een nieuwe versie aanbieden. Aankondiging hiervan vindt via de gebruikelijke kanalen (website, geoforum en twitter) plaats, waarbij afnemers een half jaar de tijd krijgen om over te stappen naar de nieuwe versie.

Deel je op dit forum je ervaringen?

9 likes

Beste @Anouk,

Betekend het dat we de BGT net als de BAG binnenkort als WFS kunnen downloaden?

Nee, de BGT Vectortiles zijn ‘alleen’ geschikt voor de verbeelding/visualisatie/stylen. De geometry van de objecten binnen de vectortile zijn ook versimpeld (dit is inherent met het gebruik van deze technology) er zijn dan ook niet van dezelfde kwaliteit als die uit de download API komen.

Het betreft hier ook de OGC API Tiles, niet de OGC API Features, dus operaties/calls als GetFeatureByID, Paging, enz… zitten ook niet in dit koppelvlak. Het betreft een ZXY koppelvlak als bijvoorbeeld WMTS.

2 likes

In de demo viewer zijn de labels de verkeerde kant op geroteerd:

image

1 like

De hoek bij de labels is op dit moment in graden counterclockwise. Mapbox styles verwacht clockwise. De demo viewer zullen we voorlopig aanpassen om het te converteren. We bekijken nog even hoe we dit handig oplossen.

1 like

Ik ben toch wel benieuwd hoe de ervaringen zijn met deze nieuwe service? Zijn er nog meer bevindingen in de GeoCommunity?

Ik heb nog geen tijd gehad om er naar te kijken. Ben ook wel benieuwd. Is er ook te zien hoe vaak de service al wordt aangeroepen?

Jazeker kunnen we dat, maar in de rapportage zal deze in Q4 worden opgenomen.

Op de website van PDOK is de eerste productieversie van de vectortile viewer toegevoegd. Kijk op https://www.pdok.nl/
Wil je direct een blik werpen zonder te surfen, kijk dan hier: VectortileViewer.

10 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: Vector Tiles in Rhino3d + BlueHeronGIS

7 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: BGT Vectortiles in QGIS