Bronverwijzingen/vermeldingen

Wij maken veel gebruik van allerlei webservices, o.a. van de BRO, het AHN en het Kadaster. Het is voor mij niet helemaal duidelijk hoe een bronvermelding naar die webservices er uit ziet. Kan ik naar PDOK verwijzen of moet ik naar de eigenaar van de dataset verwijzen? En welke informatie neem je mee in je bronvermelding.

Ik hoor het graag!

3 likes

De dataset en services worden beschikbaar gesteld volgens licenties van Creative Commons. Die hebben een stappenplan gemaakt: https://creativecommons.nl/eerste-keer/#gebruiken

Maar dat vertelt je nog niet of je nou kunt volstaan met een verwijzing naar PDOK, of dat je de LV’s zou moeten vermelden, of wat. In het geval van de BAG is het vermelden van de bronhouders niet te doen… zelfs waterschappenen provincies word al lastig. In het geval van RWS of Prorail of zo gaat het nog wel, maar wat doe je als je die gegevens via PDOK betrekt?

Ik vind het eigenlijk wel een hele goeie vraag, zelf zet ik op mijn website meestal een verwijzing naar PDOK (https://www.pdok.nl), maar de vraag is natuurlijk of dat juridisch gezien voldoende is.

1 like

Het is inderdaad een goede vraag, @alexander_maljaars komt hier op terug.

1 like

In de metadata beschrijving van een dataset (www.nationaalgeoregister.nl) staat wie de eigenaar van de dataset is en welke eventuele juridische beperkingen cq licenties van toepassing zijn… je zou dus naar het metadata record kunnen verwijzen

Als je een bronvermelding van een boek opneemt, geef je ook niet naam van de bibliotheek waar je het boek geleend hebt. Dus gebruik je daarvoor de metadata zoals @erikvanderzee aangeeft.

2 likes

Een ander punt is waar plaats je de bronverwijzing/vermelding.
Van goed zichtbaar/herkenbaar tot haast verborgen op de website of zelfs helemaal niet.

Bij kaart viewers, de attributie zichtbaar over kaart, is het duidelijkst, wellicht aangevuld met een info icoon achter de te gebruiken laag selectie.

Als een burger, bijvoorbeeld, een screenshot maakt, moet men eigenlijk gelijk op het spoor gezet worden van waar men zich aan moet houden.

De Overheid maakt gebruik van vele viewers om te informeren.
In hoeverre ben je als Overheid zelf verplicht aan deze attributie te voldoen? (Indien vereist)
Overheidsonderdelen die de data/visualidaties van elkaar gebruiken.
Ook al ben je zelf als onderdeel eigenaar van de data.

Dit in het kader van “het goede voorbeeld geven”.

Wat is het meest wenselijk?

De copyright pagina van PDOK meldt eigenlijk alleen maar dat je aan naamsvermelding moet doen. De naam kun je achterhalen in de metadata op NGR.

Volgens mij voldoe je dus aan de voorwaarden door iets te melden als:

  • ‘3D Basisvoorziening’ van Kadaster

of duidelijker:

  • ‘3D Basisvoorziening’ (c) Kadaster

Nu is het idd de vraag, waar laat je het. En als je vijf layers over elkaar hebt in een viewer, hoe doe je dat? En met hele lange namen?

  • ‘Potentieel warmte uit gesloten WKO systemen per buurt’ (c) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
1 like

Bij een bronvermelding gaat het erom dat de ‘maker’ van het werk wordt genoemd. Bij ‘Spoorwegen’ van ProRail of ‘Wijken en buurten’ van CBS ligt dat duidelijk. Bij bijv. de BAG is het lastiger. Een gemeente genereert een adres; deze adressen worden samengebracht in de Landelijke Voorziening BAG bij het Kadaster. Wellicht dekt de naamsvermelding ‘de Nederlandse gemeenten’ de lading.

Een verwijzing naar de NGR-beschrijving van de metadata van de dataset lijkt me inderdaad effectief en werkbaar. Al geeft het NGR ingeval van de BAG geen uitsluitsel over wie de maker is….

Overigens raadt Creative Commons Nederland (CCN) aan overheden aan om open data beschikbaar te stellen onder de licentie Creative Commons Zero, dus geen CC BY of CC BY-SA. CCN geeft daarbij aan dat de ratio daarachter is dat datasets worden gezien als feitelijke informatie en daarom vaak niet auteursrechtelijk beschermd zijn, waarmee geen verplichting tot naamsvermelding bestaat. Datasets hebben wel een databankenrecht, maar dat behelst, volgens CCN, geen verplichting tot naamsvermelding.

3 likes