Cityjson inladen in Qgis

Qgis heeft sinds kort de optie om Cityjson bestanden in te laden. Hoe stel je het in dat de files van kadaster er normaal worden ingeladen? Is het uberhaupt mogelijk of moet ik gewoon mijn pc wat nachtje aan laten staan voor trail & error ? :stuck_out_tongue: Hoe het zit dat nu met support van beschikbaar gesteld 3D bestanden vanuit Kadaster?

Ja, bekend probleem. De cityjson bestanden zijn erg groot. Zie: CityJSON PDOK voor mij onhandelbaar? Hoe te gebruiken? - #3 door wouter.visscher - 3D - Geoforum

Dus: geduld, nieuwe hardware aanschaffen of nieuwe software schrijven…

Hi. I am the developer of the plugin.

Loading is slow because of the massive terrain, mostly. So if you load only the buildings it will be much faster. To do that, try running the loader from the processing toolbox:

Then you will have the option to filter objects by area (bounding box) or type. You’ll also have a nice progress bar to track the progress!

You might want to read this as well.

PS: Sorry for responding in English, my Dutch is not good enough. :upside_down_face:

1 like

Kadaster geeft aan geen technische ondersteuning te geven op de datasets. Maar volgens mij zou het wel logisch zijn om het probleem aan te pakken bij de bron.

Ergens wel, maar het voelt voor mij ook als “een gegeven paard in de bek kijken”. We zijn in Nederland erg verwend met open geo data als ik naar de landen om ons heen kijk. Ik zou niet willen dat eindeloze discussies over formaten er toe zouden leiden dat de overheid simpelweg stopt met het (gratis) verstrekken van de data omdat het te duur of onmogelijk is om iedereen tevreden te houden.

Onlangs was er trouwens een sessie over uitwisselformaten. Was je daar ook bij? Je hebt als gebruiker zeker invloed.

1 like

Ja het beschikbaar stellen dat dergelijke data is de taak van de overheid. Noem het ‘gratis’ maar volgens mij betalen we ook belasting.toch :slight_smile: Ik ken weinig andere alternatieve voor 3D geodata en we het is een welkome dataset voor de de civiel technische branche. Goeie tip, onthou ik voor een volgende keer.

Volgens mij is er nergens een wet die de overheid verplicht deze data beschikbaar te stellen. Maar dat weet ik ook niet zeker.
Leuke vraag eigenlijk! Wat is de basis van open overheidsdata zoals bij PDOK? Is dat puur beleid of wettelijk vastgelegd? Iemand hier die dat weet?

Het gaat er niet zozeer om of het wel of niet tot haar verplicht taak hoort. Was kadaster / deze overheidstaak inmiddels al geprivaticeerd zoals ProRail? Maar waar het mij om gaat… als er zeer bruilbare/waardevolle dataset worden vrijgegegeven, doe het dan goed en laat de mogelijkheid open voor verbeteringen en geefnack. Geef op z’n minst even aan op welke manier deze door de praktijk gebruikt kan worden.

Kadaster verwijst voor vragen nu linea recto naar dit forum, zelfs mijn mijn eigen vragen en constatering :P. Maar het roept nog steeds meer vragen of dan antwoorden. Dat schiet dus niet echt op.

Het Kadaster kan niet elk individu helpen met het gebruik van de data. Dit forum is daar wel voor geschikt, ook al biedt het geen garantie dat je dan wel geholpen wordt.

Dat je issues hebt met de grootte en het bestandsformaat is nu wel bekend. Het heeft echt geen zin om dat hier te blijven herhalen en te melden wat het Kadaster volgens jou had moeten doen. Het beste sluit je je aan bij de gespreksgroepen van Geonovum om te kijken naar meer bruikbare formaten.

Graag weer inhoudelijk over hoe je CityJSON in QGIS kan laden, anders gaat dit topic dicht. Je mag prima je vraagtekens stellen en opbouwende kritiek hebben, maar negatieve reacties of nutteloos provoceren wordt niet gewaardeerd.

1 like

dus : Hoe laad je kadaster cityjson in Qgis?

Dit topic is 180 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.