Is het mogelijk om lijnen te tekenen via PDOK Kaart JavaScript API?

[…] is het mogelijk via de Java API om met RD coordinaten (dus de TXT versie!) lijnen/polygonen op te geven (zoals dat ook mogelijk is met punten)? Zo ja, hoe? Ik heb namelijk al het volgende geprobeerd, maar de beoogde lijn wordt gewoon als punt getoond (terwijl ik toch met lt0 een lijn marker heb opgegeven).

api.addFeaturesFromString('point  title  description  styletype\r\n\
  517000,117960  foo  omschrijving  foo  mt1\r\n\
  511800,222000  faa  omschrijving  faa  mt0\r\n\
  511700,221000 541601,154111 516700,116960  aiia  omschrijving  faiia  lt0\r\n\
  541611,155111  fii  omschrijving  fii  mt4\r\n', 'TXT', true
);