Webwinkel registeren in de BAG

Een webwinkel word dit geregistreerd in de BAG? zo ja welke gebruiksfunctie krijgt de webwinkel?

De BAG is een gebouwenregistratie waarbij de afbakening gebaseerd wordt op de feitelijke situatie en het functionele gebruik. Het ligt niet direct voor de hand een webwinkel in de BAG te registreren. Pas als er sprake is van een op zichzelf staande fysieke locatie die zelfstandig als winkel kan functioneren kan er mogelijk een verblijfsobject worden geregistreerd. Meer informatie over de gebruiksdoelen in de BAG is terug te vinden in de praktijkhandleiding BAG.