Alternatieve benamingen zoeken (Fryslân/Friesland)

Voor 's Gravenhage en 's Hertogenbosch bestaan synoniemen. Zou de oude/NL schrijfwijze (Friesland) mogelijk zijn voor provincie Fryslân?

1 like

Dat kan, ik zal een ticket maken voor op de backlog (ter analyse en vervolgens plannen). Gezien de hoeveelheid lopende zaken zal dit vermoed ik niet op hele korte termijn zijn.

1 like

Fijn dat het iig op de backlog komt.

1 like