Bag-attributen in 3D BAG

De 3D BAG wfs service van TuDelft3D bevat de BAG pand attributen, maar niet gerelateerde verblijfsobject informatie. Wanneer ik de ‘normale’ BAG wfs inlees via nationaal georegister, dan zit daar ook gebruiksdoel en aantal verblijfsobjecten bij.

Is het mogelijk die extra attributen toe te voegen aan de 3D BAG zodat ik in de WFS kan filteren?