BAG bouwvergunningen tijdslijn

Weet iemand wat het tijdspad van bouwvergunningen in de BAG is? Ik haal bijvoorbeeld bouwergunningen uit 1930 op. Er staan maw veel oude bouwvergunningen in, maar dan ook weer niet alle oude bouwvergunningen. Ik heb nog geen logica kunnen ontdekken.

Kan iemand hier een licht op schijnen?

Tijdens de opbouwfase van de BAG, zo rond 2008-2010 hebben we letterlijk alle bouwvergunningen uit het (gemeentelijk) archief gelicht om als brondocument te registreren. Dat wat er was aan bouwvergunning in het archief en herleidbaar was naar een gebouw dat er nog staat, is gekoppeld aan die originele bouwvergunning. Dat zie je aan de ‘documentdatum’ uit 1930 en de ‘datum registratie’ uit 2008-2010.

Dat wat er niet meer was; niet gekoppeld kon worden; of om een andere reden geen ‘origineel’ bouwvergunning had dat als brondocument kon dienen is als ‘ambtelijke verklaring’ in een brondocument opgenomen. Dat zie je aan panden die allemaal hetzelfde brondocumentnummer met dezelfde documentdatum op dezelfde datum in de Landelijke Voorziening zijn geregistreerd.

Helder, dank voor het antwoord. En als ze er eenmaal instaan, blijven ze er dan altijd in staan? Dus uiteindelijk met een tijdstip eindrigistratie? Of kan een vergunning ook verdwijnen. Met andere woorden geeft de bag na 2010 een historisch overzicht?

ja, als je een pand naast de VU in Amsterdam als voorbeeld neemt:
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/?searchQuery=0363100012243286&objectId=0363100012243286&theme=Luchtfoto's&geometry.x=119330.1225&geometry.y=483091.556&zoomlevel=15&bijbehorendeAdressen=Pand

en je kijkt links onder Pand zie je een linkje: [Bekijk details en historie].
Maar het zal van je BAG-extract afhangen of de historie is bijgevoegd.
Volgens mij verdwijnt er nooit iets uit de Landelijke Voorziening BAG. In plaats van ‘deleten’ wordt het veld “einde geldigheid” met een datum ingevuld. De status zonder “einde geldigheid” is de actuele stand.

Vanuit het BAG domein nog even een kleine aanvulling hierop. Een datum begingeldigheid kan in de toekomst liggen. In dat geval heeft is het voorafgaande voorkomen met een eindgeldigheid in de toekomst de actuele stand.

1 like