BAG Viewer: Toekomstmutatie voor object met meerdere voorkomens in historie zichtbaar als actueel

Toekomstige objecten zijn niet zichtbaar in de viewer, maar als een object ook een actueel voorkomen heeft, is de toekomstmutatie wel zichtbaar in de object historie.

Ik zie: De toekomstmutatie wordt voor deze objecten in de historie als ‘actueel’ getoond.

Ik verwacht: Het voorkomen wat vandaag geldig is als ‘actueel’ wordt getoond. De toekomstmutatie wordt niet getoond of heeft als kop ‘Toekomst’.

Is dit een bug?

XML:

<sl:stand><sl-bag-extract:bagObject><Objecten:Pand><Objecten:identificatie domein="NL.IMBAG.Pand">0425100000001152</Objecten:identificatie><Objecten:geometrie><gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992" srsDimension="3">
 <gml:exterior>
  <gml:LinearRing>
   <gml:posList count="18">140914.169 477257.185 0.0 140906.448 477267.738 0.0 140899.719 477262.766 0.0 140899.932 477262.478 0.0 140898.771 477261.62 0.0 140898.145 477260.956 0.0 140897.711 477260.119 0.0 140897.633 477259.142 0.0 140897.742 477258.104 0.0 140898.285 477257.266 0.0 140899.339 477256.553 0.0 140900.377 477256.259 0.0 140901.385 477256.274 0.0 140902.483 477256.638 0.0 140905.554 477252.481 0.0 140913.234 477258.154 0.0 140914.027 477257.08 0.0 140914.169 477257.185 0.0</gml:posList>
  </gml:LinearRing>
 </gml:exterior>
</gml:Polygon></Objecten:geometrie><Objecten:oorspronkelijkBouwjaar>1934</Objecten:oorspronkelijkBouwjaar><Objecten:status>Pand in gebruik</Objecten:status><Objecten:geconstateerd>N</Objecten:geconstateerd><Objecten:documentdatum>1998-10-06</Objecten:documentdatum><Objecten:documentnummer>1998_189</Objecten:documentnummer><Objecten:voorkomen><Historie:Voorkomen><Historie:voorkomenidentificatie>1</Historie:voorkomenidentificatie><Historie:beginGeldigheid>1998-10-06</Historie:beginGeldigheid><Historie:eindGeldigheid>2103-10-11</Historie:eindGeldigheid><Historie:tijdstipRegistratie>2010-10-04T09:10:33.000</Historie:tijdstipRegistratie><Historie:eindRegistratie>2013-10-16T09:25:49.000</Historie:eindRegistratie><Historie:BeschikbaarLV><Historie:tijdstipRegistratieLV>2010-10-04T09:30:34.121</Historie:tijdstipRegistratieLV><Historie:tijdstipEindRegistratieLV>2013-10-16T09:37:42.189</Historie:tijdstipEindRegistratieLV></Historie:BeschikbaarLV></Historie:Voorkomen></Objecten:voorkomen></Objecten:Pand></sl-bag-extract:bagObject></sl:stand><sl:stand><sl-bag-extract:bagObject><Objecten:Pand><Objecten:identificatie domein="NL.IMBAG.Pand">0425100000001152</Objecten:identificatie><Objecten:geometrie><gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992" srsDimension="3">
 <gml:exterior>
  <gml:LinearRing>
   <gml:posList count="23">140906.447 477267.736 0.0 140899.719 477262.766 0.0 140900.108 477262.24 0.0 140898.946 477261.382 0.0 140898.607 477261.053 0.0 140898.461 477260.867 0.0 140898.129 477260.242 0.0 140898.004 477259.787 0.0 140897.961 477259.316 0.0 140898.001 477258.846 0.0 140898.124 477258.389 0.0 140898.511 477257.689 0.0 140899.03 477257.18 0.0 140899.536 477256.872 0.0 140899.952 477256.719 0.0 140900.912 477256.642 0.0 140901.642 477256.872 0.0 140902.227 477257.163 0.0 140902.565 477256.699 0.0 140902.483 477256.638 0.0 140905.554 477252.481 0.0 140913.234 477258.154 0.0 140906.447 477267.736 0.0</gml:posList>
  </gml:LinearRing>
 </gml:exterior>
</gml:Polygon></Objecten:geometrie><Objecten:oorspronkelijkBouwjaar>1934</Objecten:oorspronkelijkBouwjaar><Objecten:status>Pand in gebruik</Objecten:status><Objecten:geconstateerd>N</Objecten:geconstateerd><Objecten:documentdatum>2013-10-11</Objecten:documentdatum><Objecten:documentnummer>BAG 130143</Objecten:documentnummer><Objecten:voorkomen><Historie:Voorkomen><Historie:voorkomenidentificatie>2</Historie:voorkomenidentificatie><Historie:beginGeldigheid>2103-10-11</Historie:beginGeldigheid><Historie:tijdstipRegistratie>2013-10-16T09:25:49.000</Historie:tijdstipRegistratie><Historie:BeschikbaarLV><Historie:tijdstipRegistratieLV>2013-10-16T09:37:42.189</Historie:tijdstipRegistratieLV></Historie:BeschikbaarLV></Historie:Voorkomen></Objecten:voorkomen></Objecten:Pand></sl-bag-extract:bagObject></sl:stand>

Bijvoorbeeld:


Voorbeeld

Beste Jelle,

Bedankt voor het stellen van deze goede vraag. Het is niet logisch om een mutatie, dat pas geldt vanaf 2103, nu al aan te merken als Actueel.
We gaan dit onderzoeken. Ik laat het weten zodra ik meer weet.

Lijkt mij een typo: 2103 → 2013, gezien ook andere tijdstip-data.

Even een korte update: Toekomst mutaties zorgen inderdaad voor een verkeerde weergave in de BAG Viewer. We gaan dit oplossen. Ik kan helaas nog niet aangeven wanneer dit wordt opgelost.