Beheersgrens Provincie over erfgrens oprit

Hallo allemaal,

Vanwege mijn gebrek aan kennis omtrent dit onderwerp, heb ik speciaal een account aangemaakt om hier hopelijk verder geholpen te kunnen worden. De situatie is als volgt:

De erfgrens van onze oprit ten opzichte van de openbare weg, is vorig jaar door het kadaster ingemeten. Dit heb ik laten doen, omdat de situatie niet helemaal duidelijk was. Onze oprit loopt verder door dan optisch het geval lijkt. De erfgrens loopt als het ware halverwege een strook met gebakken waaltjes, voordat de stoep met 30x30 grindtegels begint.

Na het uitmeten heb ik de oprit opnieuw aangelegd (na navraag gedaan te hebben bij de gemeente of dit vergunningsvrij mag) en nu is de erfgrens duidelijk zichtbaar. Echter, op het oog wijkt het dus af van de rest van het straatwerk. Waarom dit in het verleden zo is gedaan weet ik ook niet, wij wonen hier sinds begin vorig jaar.

Nadat ik dit verder had uitgezocht, kwam ik erachter dat de “beheergrens” van de provincie Utrecht voor een gedeelte over onze oprit heen loopt. Ik heb hiervoor deze kaart gebruikt: https://gis.provincie-utrecht.nl/Geocortex/WebViewer/?app=e691e7d6b6d348b1a331dd5d298ac85c&workflow=cea17dd7-c4c8-4359-b64d-7e063584495c&workflowParams={“ids”:[1212,1269,1270]}

Wat houdt dit nou precies in?

Ik las ergens iets over artikel 4 van de wegenverkeerswet dat een stuk perceel dat 30 jaar gebruikt is als openbaar terrein, of 10 jaar als openbaar terrein + onderhoud (beheer?), opgenomen kan worden in de openbare ruimte.

Betekent dit dan dat ik over dit gedeelte van de oprit niet meer vrij kan beschikken?

In ons geval is de oprit meerdere malen afgesloten geweest voor openbaar gebruik vertelden de vorige bewoners, dus dan lijkt het mij dat artikel 4 hier niet van toepassing is. Toch vroeg ik mij af of jullie hier meer over weten en mij kunnen voorzien van informatie.

Zouden jullie wat kennis kunnen delen hierover?

Alvast hartelijk dank!

Hallo bbos94,

Welkom op het Geoforum!
Wat je hier vraagt, is een hele lastige en netelige kwestie, die zonder meer feiten te kennen (en de kaarten er bij te pakken zodat we kunnen zien wat de feitelijke situatie is) niet simpel te beantwoorden is.

Je hebt gelijk dat Artikel 4 Wegenwet (dus niet de wegenverkeerswet) de verjaring kent zoals je die beschrijft. De leden 2 en 3 van dit artikel vertellen hoe je dat kunt voorkomen, en afsluiting is inderdaad 1 van de opties, dus als je oprit afgesloten is geweest, dan lijkt me dat een geldige onderbreking van de verjaring. Met de nadruk op lijkt…
Maar stel dat het gedeelte van jouw perceel dat binnen de beheergrens van de provincie valt inderdaad 10 jaar onafgebroken door de provincie is onderhouden, en voor iedereen toegankelijk is geweest, en er geen tekenen van niet-openbaar zijn geweest, dan kan dat stukje openbare weg worden inderdaad. Er zijn wel mogelijkheden om dat terug te draaien overigens, dus het is niet onomkeerbaar. Overigens is het ook nog even de vraag hoe het dan met het recht van eigendom zit: die situatie ligt nog wat anders.

Maar in principe zou je hier met een ter zake deskundige advocaat of jurist over moeten spreken, want dat ben ik niet (en voor zover ik weet hebben we die hier ook niet op dit forum - maar je weet het nooit zeker :wink: ).

Persoonlijk zou ik, voordat ik met juristen of advocaten aan de slag zou gaan, eerst contact zoeken met de provincie, en met hen om de tafel gaan zitten. Leg ze de situatie voor, met alle documentatie die je hebt. Dan kun je met hen ook afspraken maken over het vervolg, wie wat onderhoud en wat niet, en wat je wel mag/kunt gebruiken en wat wel/niet.
Zoals gezegd, de situatie ter plaatse is uit je beschrijving niet goed genoeg te duiden om iets zinnigs te zeggen: misschien spelen er wel verkeersveilighedsredenen, of liggen er leidingen, of wat dan ook, of waren er afspraken met vorige eigenaren, of zijn er nog andere redenen waarom de situatie is zoals ze is. Misschien is het wel een kwestie van goede trouw: je zegt zelf dat de grens op een andere plek ligt dan visueel het geval lijkt te zijn, dus de plaatselijke aannemer die het onderhoud voor de provincie kan best gedacht hebben dat ie op de goeie plek bezig was.
Het is wel heel goed dat je de grens door het Kadaster hebt laten uitzetten, want dat is rechtsgeldig: dus als je met de provincie om de tafel gaat, zou ik die stukken zeker meenemen.

Zoals gezegd: veel specifieker dan dit kan ik niet zijn, want daarvoor ken ik te weinig feiten (maar ik begrijp ook dat je niet alles hier wil delen). Maar vragen staat natuurlijk altijd vrij hier op het Geoforum, want daar zijn we voor :slight_smile:

1 like