Beheersgrenzen provinciale wegen

Ik ben al geruime tijd aan het zoeken naar een goede kaart waarop de beheersgrenzen van de provinciale wegen staan.

Via de website van rijkswaterstaat is er een goed overzicht van de droge beheersgrenzen van rijkswaterstaat, GeoWeb 5.5

Maar het gaat mij met name om de N wegen die dan weer onder de provincie vallen, ik kan zowel in het PDOK als op het wereldwijde internet geen goed vlakkenbestand vinden hiervoor.

Zodra ik bijv een kaart bekijk vanuit het WOW platform zie ik duidelijke beheersgrenzen voor betreft de provincie als wel ook voor rijkswaterstaat droog

En dit zou ik allerliefst ook willen gebruiken in mijn eigenkaarten.

Voor wat betreft de gemeente grenzen zou je kunnen stellen dat alles wat niet valt in provincie/waterschap/rijkswaterstaat/staatsbosbeheer/danwel privaat het gemeente grond zou moeten zijn.

Er is overigens voor bepaalde provincies wel data beschikbaar, maar voor de provincie Friesland kan ik hem momenteel niet ontdekken

Heb je de vlakken echt nodig? in het NWB word voor elk wegvak aangegeven wie de beheerder is: Rijk, Provincie, Waterschap, Gemeente, enz. Maar dat zijn lijnen, dus hoe breed het naast de weg beheerd word door de beheerder haal je daar niet direct uit.

Combineren met de Kadastrale kaart?

Op zich zegt het dan nog steeds niet over het daadwerkelijke terreinbeheer zoals maaien en onderhoud van watergangen.

Zat ik ook aan te denken. Maar dan krijg je dit soort leuke dingetjes:

Gele lijnen zijn wegen beheerd door gemeente, paars is provincie (uit het NWB). Maar die lange percelen water en die er net naast (de dijken) zijn allemaal van het Waterschap. Waarbij het stukje dijkperceel met de wandelpaden er op door de lokale buurtvereniging beheert word in overleg met 't Waterschap…

1 like

Zou je deze grenzen kunnen gaan gebruiken?

1 like

Ja dat zou kunnen, maar dan heb je inderdaad zoas SBjager aangeeft nog wel verschillende beheersvlakken, neem inderdaad het waterschap al heb je hier vaak gewoon goede leggers van.

ik heb gekeken naar Rijksregels voor een beperkingengebiedactiviteit bij een weg - Informatiepunt Leefomgeving

hierin staat geen eenduidigheid hoe om te gaan met beheersgebied

Maar het zou gewoon mooi zijn als er een regel is, 3 meter uit hart rijbaan is beheersgebied.
Het verbaast me echt enorm dat deze laag er niet zou zijn.

Ook juist omdat het WOW hem wel aanbied als laag in hun interface, hoe zouden zij dan hun overlay benaderd hebben om aan te kunnen bieden.

Heb je al eens gekeken naar de (weg-)objecten in de BGT waarvan een provincie bronhouder is?

Hmmm… da’s wel een goeie. Als je de wegdelen en ondersteunende wegdelen neemt met bronhouder provincie, misschien gecombineerd met NWB beheersoort =P, eventueel nog de kadastrale percelen… volgens mij ben je dan een heel eind.

Hoewel je natuurlijk wel altijd het risico loopt van beheerafspraken.

Geen idee wat WOW is, maar vraag het ze, zou ik zeggen? Of vraag de provincies. 't is natuurlijk relevante informatie, die eigenlijk ook openbaar zou moeten zijn.

Ik vermoed dat je best ver komt als je de individuele open data portalen van de provincies bezoekt, overigens:

De beheersgrens is niet de eigendomsgrens. Soms zijn stukken verpacht of worden ze door derden beheerd, soms beheert een provincie delen die niet in hun eigendom zijn.

In de atlas van de regio (Kaarten - Atlas van de Regio | PBL Planbureau voor de Leefomgeving)vind je een perceeleigendommenkaart (uit 2020), je zou hier de BGT overheen kunnen leggen waar de beheerder een provincie is (P). Probleem: Ook deze kaart is weer in een format ontsloten dat de gemiddelde gebruiker er niets mee kan (bronhouders: letten we even op? waarom data ontsluiten waar vrijwel niemand wat mee kan?). Mocht je echt niet uit die data komen, laat het me even weten. Verder: zie de opmerking hierboven: Beheergrens =/= eigendomsgrens.

Als het echt belangrijk voor je is dat het goed en actueel is zal je de provincies moeten benaderen voor deze data, ik kan me niet voorstellen dat ze die niet vrijgeven.

Zo had ik de vraag: Wat behoort er tot de “weg”. Volgens de “Wegenwet”. Grondgebruik, “weg”.
Welke delen naast de weg (rijbaan), welke bossages/sloten, zouden nog onder grondgebruik “weg” vallen.

Dan kijk je naar eigendom en beheer, zo dacht ik ook aan bestemming “verkeer” een kaart met alle bestemming “verkeer” vlakken. ( Heb ik niet gevonden)
Waarbij ik mij wel af vroeg, wordt het wel zo uitgevoerd.
Het verschil tussen bestemming en gebruik.

Zo kwam ik ook uit bij het PBL en contact gezocht voor de data.
Naar aanleiding van een publicatie in de krant, waarbij het eigendom werd
getoond.
Een uitsnede uit het PBL document.

Als antwoord kreeg ik:

Deze kaart is beschikbaar onder de voorwaarden zoals genoemd op de website van PBL (Copyright). PBL is niet de bronhouder van de data op basis waarvan deze kaart is gemaakt. Deze komt uit de Basisregistratie Kadaster.

De kaart over grondeigendom in de Atlas van de Regio is beschikbaar onder vermelding van de bron. Deze zijn per kaart te vinden in een overzichtsbestand dat hier te downloaden is:

https://themasites.pbl.nl/atlas-regio/over-de-atlas/

Voor de data achter de kaarten in de Atlas van de Regio die openbaar beschikbaar zijn is een download link beschikbaar (zie ook https://themasites.pbl.nl/atlas-regio/over-de-atlas/).

In het geval van de kaart over grondeigendom is dit niet het geval. Deze komt ook uit de Basisregistratie Kadaster. Met het Kadaster afgesproken dat het PBL alleen de kaarten mag publiceren en delen en niet de achterliggende data.

Een screenshot zou dan mogen van viewer of document.
Kadaster, bewerking PBL

03_16K_atl20_2 Grondeigendom 2020
Is niet te downloaden.

Kadaster, eigenaar, heeft afspraken met het PBL.
Zo zal het Kadaster ook afspraken hebben met de Provincies.

1 like

prov. Noord-Holland heeft wel zoiets (als ik de vraag goed begrijp)

Zie de layer “Beheergrens Provincie Noord Holland” in de areaalviewer:
https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=areaal

Daarin zie je dat de beheergrens vooral een praktische grens is bepaald door oa ligging van sloten langs wegen etc.

Ja dat is correct, NH heeft inderdaad dit beschikbaar gesteld.

Het probleem wat regelmatig voorkomt is dat wanneer je in conflict bent met de betrokken partijen dat de gemeente wijst naar provinciaal en provinciaal naar waterschap en weer visa versa terug.

WOW is een landelijk dekkend portaal voor indienende partijen richting alle vergunningverlenende instanties (https://www.wowportaal.nl/), zij leveren de info niet uit helaas.

Ik ben wel ens betrokken geweest bij het maken van een kaart zoals in het WOW portaal. Aan de hand van die ervaring vermoed ik dat zijn de beheergrenzen per provincie gewoon opgevraagd hebben.

Wat betreft het niet krijgen van de eigendommenkaart: Tja… Het verbaast me niet als ik je verhaal lees, meer zal ik er niet over zeggen.