Bestemmingen ophalen

Deze vraag is al meerdere keren voorbij gekomen in dit forum maar helaas kom ik er toch niet helemaal uit. Wij willen aan de hand van een XY coördinaat de bestemmingen ophalen.

Voorheen gebruikte wij de inspire dataset hiervoor maar deze is nu mogelijk niet meer compleet.
Daarom gebruiken we de ruimtelijkeplannen api.

Nu is volgens mij de eerste stap prima gelukt.
Namelijk aan de hand van de XY.

Hier gebruik ik deze URL:
https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen/_zoek

Met deze body:
{
“_geo”: {
“intersects”: {
“type”: “Point”,
“coordinates”: [174853,448042]
}
}
}

Daarop komt netjes een reponse terug.
Als ik kijk bij regels op de kaart dan komen hier 4 plannen terug:

  • Omgevingsplan gemeente Ede
  • Ede, Parapluplan Wonen
  • Ede, Parapluplan Parkeren
  • Bezemronde 1 kernen.

Voor de laatste bezemronde 1 kernen (
NL.IMRO.0228.BP2013BEZK0001-0301 )wil ik de bestemmingvlakken terug krijgen.
Dit zou kantoor moeten zijn.

Hier loop ik vast.
Wat moeten we nu aanroepen om (URL) om dit terug te krijgen?

Om dezelfde reden dat de data van INSPIRE dataset (per 01-01-2024) niet meer compleet is, is óók de data van de ‘ruimtelijkeplannen API’ per die datum niet meer compleet. Op 01-01-2024 is namelijk de Omgevingswet in werking getreden.

Om een compleet beeld te krijgen van de juridische regelgeving in de fysieke leefomgeving moeten daarom minimaal twéé databronnen worden geraadpleegd:

  1. De ruimtelijkeplannen API (dat wil zeggen: de API van het Informatiehuis Ruimte) voor het raadplegen van:
    a) plannen die onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) tot 01-01-2024 in procedure zijn gegaan. Vanwege het overgangsrecht hebben veel van die (bestemmings-)plannen ook ná 01-01-2024 nog juridische werking.
    b) TAM-IMRO plannen: juridisch in procedure per 01-01-2024 onder de Omgevingswet; gemodelleerd conform IMRO

  2. De presenteren API voor het raadplegen van plannen | Omgevingsdocumenten die onder de Omgevingswet in procedure zijn gegaan. Die Omgevingsdocumenten zijn anders gemodelleerd dan Wro | bestemmingsplannen. Omgevingsdocumenten hebben bijvoorbeeld géén ‘bestemmingen’. Zie hiervoor de verschillende TPOD’s en het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).

Voor de techniek achter de werking van deze API’s zijn er anderen in dit forum die vragen daarover beter kunnen beantwoorden dan ik.
Alvast een hint: een bestemmingsvlak kan alleen worden opgehaald in de context van een planID:
POST https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen/{planId}/bestemmingsvlakken/_zoek
Zie ook de API swagger | OAS

Bedankt. Ga ik daarmee aan de slag.

Het POST voorbeeld dat je geeft is dan juist toch nog alleen van de ruimtelijkeplannen API dus dus niet meer volledig is?

Het POST request dat Bart als voorbeeld geeft, is wat je nodig hebt om uit de IHR API de bestemmingsvlakken op te halen. Dat was de vraag uit je eerste bericht.

En, ja, met alleen de bestemmingsvlakken heb je geen volledig beeld meer sinds inwerkingtreding van de omgevingswet. Voor een volledig beeld zal je met je specifieke usecase moeten kijken welke objecten uit de omgevingswet je er ook nog bij moet zoeken.

1 like