Bestemmingsplan vernietigd door rechtbank

Met behulp van python maak ik verbinding met de API van ruimtelijkeplannen.nl. Ik filter onder andere op de status vastgesteld om de .GML-bestanden van bestemmingsplannen te downloaden. Dat gaat prima.

Nu wijst een collega erop dat er een bestemmingsplan is ingelezen, in casu: Badhoevedorp Schuilhoeve
<gml:name>NL.IMRO.0394.BPGbadschuilhoeve-C001.gml</gml:name>
welke blijkt te zijn vernietigd door de rechtbank.

Via Plannen zoeken op Ruimtelijkeplannen.nl kan ik “Schuilhoeve” niet terugvinden. Ook als ik op de kaart op die locatie klik, komt het niet in het lijst met Bestemmingsplannen terug.
Maar via de API wordt het plan dus nog wel aangeboden. Is er een manier om er aan toe te voegen dat het plan is vernietigd door de rechtbank? Planstatus: “Vernietigd” bijvoorbeeld?
Of kan het vernietigde plan ook uit de API-omgeving worden weggehaald?

Ik vraag me af op welke wijze je dit plan (NL.IMRO.0394.BPGbadschuilhoeve-C001) hebt opgevraagd (welke url/aanroep/omgeving/etc) immers het plan is ruim een jaar (18 januari. 2023) geleden al verwijderd door Gemeente Haarlemmermeer en daardoor al lange tijd niet meer aanwezig in Ruimtelijkeplannen.nl en DSO-LV.

1 like

Via een heel ingenieus stukje pythoncode :slight_smile: in Spyder. En het script heb ik afgelopen januari 2024 gedraaid. Dus bijna een jaar na 18 januari 2023.
Dus vandaar mijn vraag of het plan toch nog ergens rondzwerft…

plan_status= ['vastgesteld','onherroepelijk', 'vigerend'] 


def prepare_request(code, today, status, next_href=None):
  href = f'https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/plannen?beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid.code={code}&beschikbaarOp={today}T08:59:04Z&status={status}&page=1'
  if next_href:
    href = next_href

  headers = {
    'accept': 'application/hal+json',
    'Accept-Crs': 'epsg:28992',
    # Vraag hier uw API Key aan: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/formulieren/api-key-dso-prod-omgeving-rp-aanvragen/
    'X-Api-Key': '0...0' ,
  }

  return requests.get(href, headers=headers)

Hallo Thomas,
Dat verklaart al een en ander. In de periode rondom de jaarwisseling hebben we tbv DSO-LV een compleet nieuwe actuele dataset ingeladen om daarmee in te spelen op 1 januari als datum waarop de nieuwe Omgevingswet in werking is getreden. Vanaf dat moment zijn alle plannen aanwezig, inclusief de plannen die vanaf 1 januari jl door bevoegd gezagen zijn verwijderd. Deze verwijderde plannen krijgen de extra status verwijderd (middels VerwijderdOp in de API) mee en worden ook als dusdanig getoond in de Viewer Regels op de kaart. Deze zijn nodig om het onderdeel tijdreizen in te kunnen vullen. De verwijderde plannen zijn ook alleen vindbaar via een tijdreis naar een datum voorafgaand aan de verwijdering of bij zoeken op PlanIDN of plannaam. Bij geografisch zoeken (adres, coördinaten of ingetekend gebied) zonder tijdreis, dus de huidige geldende situatie, worden verwijderde plannen nooit getoond.

Het verwijderde plan van Haarlemmermeer was tot ca 1 januari nog aanwezig in de oude dataset van IHR. IHR (Informatiehuis Ruimte) faciliteert in de overbruggingsfunctie om de plannen uit Ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar te stellen binnen DSO-LV waaronder het Omgevingsloket met Regels op de kaart en de Ruimtelijkeplannen-API (https://ruimte.omgevingswet.overheid.nl/ruimtelijke-plannen/api/opvragen/v4/).
Ik vermoed dat als je in de data gaat kijken dat je wellicht kan terug vinden dat het plan op 18 januari 2023 is verwijderd.

Tot slot, de data van voor 1 januari jl bevatte veel meer plannen dan de nieuwe en correcte data vanaf 1 januari. Dit heeft er mee te maken dat de data voor 1 januari ondermeer gebruikt moest kunnen worden om te oefenen met realtime-tijdreisopties.
Als je jouw scripts nogmaals draait dan zul je zien dat je plannen die voor 1 januari verwijderd zijn niet meer zal aantreffen.

En nog als allerlaatste; in geval van een vernietiging van een plan agv een gerechtelijke uitspraak dan zijn er verschillende opties; het bevoegd gezag kan het hele plan verwijderen maar ze kunnen er ook voor kiezen om middels de dossierstatus aan te geven dat een plan niet in werking is getreden om op deze wijze inzichtelijk te maken dat ze de gerechtelijke uitspraak hebben opgevolgd. Alleen de planstatus zegt dus niets over de juridische status, daarvoor moet je de planstatus in combinatie met de dossierstatus gebruiken.

2 likes