Bestuurlijke grenzen API: 404 bij specifiek bestuurlijk gebied

Bij het opvragen van een specifiek bestuurlijk gebied via de Bestuurlijke grenzen API krijg ik steeds een 404 melding terug.

Dit is het request:

GET https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v2/bestuurlijke-gebieden/GM1931

GET /api/bestuurlijke-grenzen/v2/bestuurlijke-gebieden/GM1931 HTTP/1.1
Accept-Crs: epsg:28992
Accept: application/hal+json
X-Api-Key: XXXXXXXXXXXXX
User-Agent: PostmanRuntime/7.29.0
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 2a8436e5-72ff-47b4-9f79-940f6e268071
Host: brk.basisregistraties.overheid.nl
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive

En dit het response:

Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Encoding: gzip
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 68
Date: Mon, 16 May 2022 16:24:33 GMT
Server: unspecified
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
 
{
"title" : "No results found",
"status" : 404
}

Ik heb verschillende identificaties geprobeerd en krijg altijd dezelfde melding. Het opvragen van een collectie bestuurlijke gebieden met dezelfde identificatie als enige query-param gaat wel goed. En het opvragen van een enkel openbaar lichaam (dezelfde soort aanroep bij dezelfde service) gaat ook goed.

Wat gaat er hier mis?

Bedankt, Miel.

Hoi Miel,

Dit heeft te maken met het tijdsgeldigheid-afhankelijke ontwerp van de API. De resource representaties van een bestuurlijk gebied door de tijd heen worden op verschillende URLs ontsloten.

Om de resource representatie van het huidige bestuurlijke gebied te vinden die bij deze gemeentecode hoort kun je hetvolgende doen:

GET https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v2/bestuurlijke-gebieden?openbaarLichaam=GM1931

Daarin zul je de geldige resource representaties geretourneerd krijgen. Voor gemeentes is er altijd maar 1 gebied tegelijk geldig.

{
  "_embedded": {
    "bestuurlijkeGebieden": [
      {
        "identificatie": "GM0363",
        "_embedded": {
          "openbaarLichaam": {
            "code": "GM0363",
            "_links": {
              "self": {
                "href": "https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v2/openbare-lichamen/GM0363"
              }
            },
            "type": "Gemeente",
            "naam": "Amsterdam"
          },
          "metadata": {
            "beginGeldigheid": "2022-03-24"
          }
        },
        "_links": {
          "self": {
            "href": "https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v2/bestuurlijke-gebieden/GM03632022032400000000"
          }
        },
        "geometrie": {...}
      }
    ]
  },
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v2/bestuurlijke-gebieden?openbaarLichaam=GM0363"
    }
  }
}

De self-link van de resource kun je vervolgens volgen om de enkele resource op te halen:

GET https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/bestuurlijke-grenzen/v2/bestuurlijke-gebieden/GM03632022032400000000
1 like

Hoi Pano,

duidelijk. Dank voor je uitleg.