Boundingbox_rd en boundingbox_ll komen niet terug in het response

Ik zou graag de boundingbox van een entrry terug willen hebben zoals ook in de documentatie van de Locatieservice API staat aangegeven. Als ik echter het request: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/lookup?id=wpl-d7676180b7f172bcb7356429b19563a5&fl=*

stuur krijg ik de boundingboxes helemaal niet terug, iemand een idee of ik deze wel kan opvragen? Ook met de optie fl=boundingbox_ll,boundingbox_rd krijg ik de bounding boxes niet terug.

Mvg Roy

na wat uitzoekwerk is het momenteel niet mogelijk om deze velden op te vragen van de locatieserver.
Wij gaan kijken of dit een fout in de programatuur is of een fout in de documentatie zodra we meer weten laten wij dat horen.

Dit is een geval van onterecht gedocumenteerd (komt nog uit de geocoderservice wellicht), we halen het uit de documentatie. Er zijn volgens mij wel mogelijkheden om dit zelf te bepalen n.a.v. de response. Excuses voor het ongemak!

In de laatste versie van de documentatie van de locatieserver staat nog steeds de optie om boundingbox_ll en boundingbox_rd op te halen in de voorbeelden.

Zie bijvoorbeeld: PDOK API - Swagger UI

Default value : id identificatie weergavenaam bron type subtype openbareruimte_id nwb_id openbareruimtetype straatnaam straatnaam_verkort adresseerbaarobject_id nummeraanduiding_id huisnummer huisletter huisnummertoevoeging huis_nlt postcode buurtnaam buurtcode wijknaam wijkcode woonplaatscode woonplaatsnaam gemeentecode gemeentenaam provinciecode provincienaam provincieafkorting kadastraal_object_id kadastrale_gemeentecode kadastrale_gemeentenaam kadastrale_sectie perceelnummer kadastrale_grootte gekoppeld_perceel kadastrale_aanduiding volgnummer gekoppeld_appartement wegnummer hectometernummer zijde hectometerletter waterschapsnaam waterschapscode rdf_seealso centroide_ll centroide_rd boundingbox_ll boundingbox_rd score

Dat is inderdaad niet goed. Ik heb boundingbox_ll en boundingbox_rd verwijderd uit de openapi specificaties. Bedankt voor het melden.