CBS Gebiedsindelingen 2023 geactualiseerd

Per 1 september 2023 is de update van de CBS Gebiedsindelingen 2023 bij PDOK beschikbaar. De voorlopige grenzen zijn vervangen door de definitieve grenzen. Daarnaast zijn de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen van 2023 toegevoegd.

De CBS Gebiedsindelingen geven de gebiedsindelingen weer die het CBS hanteert. De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam “gegeneraliseerd” staat. Alleen gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet-gegeneraliseerd voor.

URL’s

De update van de CBS Gebiedsindelingen 2023 is te vinden via onderstaande URL’s.

WMS
https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2023/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS
https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/2023/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

ATOM
https://service.pdok.nl/cbs/gebiedsindelingen/atom/v1_0/index.xml

1 like

In de vorige versie van wijken en buurten (2022) waren extra attributen zoals administratieve- en demografische gegevens aanwezig. Bij deze versie (2023) zie ik alleen maar enkele attributen.
Is er een reden daarvoor?
Mt.vr.gr
Ali Raziei

dit is een verschil van datasets
dit is de gebiedsindelingen, deze dataset bevat voornamelijk de geografische gegevens van de gebieden
en deze update meestal ergens in de zomer

Wijk en Buurten is een andere dataset, deze gebruikt wel dezelfde gebieden als de wijk en buurten uit Gebiedsindelingen
maar deze zijn verijkt met de statische gegevens over deze gebieden

Wijk en Buurten update meestal ergens in het najaar, wanneer de statistische gegevens van dat jaar verzameld zijn

1 like

Dit topic is 180 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.