CBS Wijken en Buurtenkaart - wat is 'actueel'?

Niet helemaal juiste topic plek, denk ik. Misschien moeten we ‘CBS’ als Organisatie op forum aanmaken? Want Bestuurlijke Gebieden bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgebieden. ref 1. Maar goed, er werden hier al eerder vragen over 'Wijken en Buurten" gesteld.

De BAG. maar ook de CBS dataset Gemeentelijke Indeling bijv 2022, kennen historie. Daarmee kunnen we, bijv voor een BAG adres, de actuele gegevens op stand-datum bepalen. Bijv adressen in (vh Gemeente) Weesp horen na 24-03-2022 bij Gemeente Amsterdam. In het NLExtract Project zitten bijdragen van veel experts (bijv PRs 344 , 342, 336 ) om dit uiteindelijk goed te krijgen. Dit, omdat de ‘objecten’ in de CBS Gemeentelijke Indeling en de BAG-Woonplaats-Gemeente koppeling, ‘begin-einddatum’, dus historie, kennen.

Voor CBS Wijken en Buurten indeling, middels de Wijk en Buurtenkaart, kan ik daar (wat is ‘2022’, uitgebracht in mei 2022?) niet zo gauw achter komen. Of ik mis ergens informatie? In het, hele handige, GeoPackage bestand binnen de Wijken en Buurtenkaart .zip zitten geen historie-kolommen.

Hoop dat mijn vraag duidelijk is. Iemand suggereerde mij dat voor BAG 2022 beter de CBS Wijken en Buurtenkaart 2021 gebruikt kan worden (?). Hoop dat CBS hier meeluistert…

Voor mijn eigen versie van de Bestuurlijke gebieden haal ik de inwonersaantallen per gemeente op bij het CBS zelf. Via de metadata zoek ik dan eerst uit wat het laatste jaar is waarvan ze inwonersaantallen hebben. Nooit naar wijken en buurten daar gekeken, maar als het goed is moeten ze daar ook de geometrie van hebben, plus de metadata. Misschien is dat een idee? Het is wel wat zoek- en puzzelwerk om een beetje nette dataset uit die open data te krijgen, maar voor mij werkt dat goed.

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/

In H4 van de “metadata” van de Wijk- en Buurtkaart staat:

Een vergelijking van buurten uit deze publicatie met buurten van vorige verslagjaren is niet altijd zonder meer mogelijk. Dit heeft een tweetal redenen. Ten eerste zijn er gemeenten waarvan de afbakening van de wijk- en buurtindeling soms ingrijpend is gewijzigd. Ten tweede kan er bij gelijkblijvende buurtafbakening een omcodering van buurten zijn toegepast.

Enige optie om de relatie tussen verblijfsobject en buurt te maken lijkt dus een ruimtelijke intersectie te zijn met de Wijk- en Buurtkaart van het betreffende jaar. Hoe er wordt omgegaan met gemeenten zoals Weesp en Rozenburg die in maart van een jaar wijzigen (waarvan dus de buurten en wijken een nieuwe gemeentecode zouden krijgen) is me niet duidelijk.

Bedankt @sbjager en @emacgillavry .

Ja die ruimtelijke selectie met de Wijk-Buurtkaart op BAG punt-adressen (in PostGIS) is precies wat ik doe. Daarmee kan voor ieder adres de buurtcode/naam bepaald worden en impliciet de wijkcode/naam.
Daarom zijn de CBS W+B Kaart GeoPackages zo handig.
De vraag blijft nu over: moet de 2021 of (mei v0) 2022 versie gebruikt worden voor de huidige BAG stand, zeg juni 2022? Lijkt mij 2022, ik ga kijken hoe het bijv met ‘Weesp’ zit.

Dat is inderdaad een probleem: de actualiteitsdatum van de diverse datasets. Mijn bestuurlijke grenzen hebben daar altijd erg last van, omdat OWMS, CBS en PDOK over het algemeen nooit binnen een redelijke marge tegelijk dezelfde situatie hebben na wijzigingen. Het duurt altijd een paar maanden meestal voordat dat weer vergelijkbaar is.

Dat gezegd hebbende:

Ja, lijkt mij wel. Alle wijzigingen qua gemeente(grenzen) e.d. zijn inmiddels overal doorgevoerd, dus voor de huidige actuele BAG lijkt me dat je de 2022-stand van zaken moet gebruiken. Weesp is op dit moment immers Amsterdam. Als je de oudere versie gebruikt (dwz die van voor maart), dan krijg je weer wijken en buurten in Weesp, en dat klopt niet. En juist die ruimtelijke relatie wijzigt ook nog wel eens, er zijn her en der ook wat grenscorrecties geweest begin dit jaar - dus wel belangrijk dat die meegenomen worden lijkt mij.

1 like

Ik begrijp de wens en relevantie om de meest actuele situatie in de BAG te willen weergeven. Als je kijkt naar de toepassingssituaties waarin de BAG gebruikt wordt is toch een belangrijk punt dat andere databronnen niet meteen de nieuwe buurtindeling integreren. Ook het CBS incorporeert de nieuwe buurtindeling pas aan het einde van het lopende kalenderjaar in de Kerncijfers Wijk en Buurt. Ik zou er dan ook voor willen pleiten om in de BAG zowel een kolom op te nemen met de buurtcode conform de buurtindeling van het voorgaande kalenderjaar en een kolom voor de buurtcode van het lopend kalenderjaar (die gevuld wordt zodra de nieuwe buurtindeling beschikbaar is en definitief is). Op die manier kan de gebruiker afhankelijk van de toepassing en de status van andere databronnen kiezen welke buurtindeling van toepassing moet zijn.

Hoi Seb/Bas, Goed om je hier te zien. Ik begrijp je argument. We hadden elders deze discussie, maar via mijn vraag op GeoForum nu dus hier. Voor anderen: de context is NLExtract gegenereerde BAG-adressen die al Gemeente+Provincie bevatten.

Wijken en Buurten zijn geen onderdeel van de BAG. Via een met de BAG meegeleverde actuele Woonplaats-Gemeente(code)-koppeling kan wel Gemeente, Provincie, Wijk en Buurt vanuit (2) CBS-bestanden per adres (Nummeraanduiding) bepaald worden. Voor Gemeente en Provincie is dit (actueel/geldend) te bepalen omdat deze een begin en einddatum hebben (bijvoorbeeld Weesp bij Amsterdam in maart (april?) 2022 in bestand van eind 2021.

Het punt van dit topic is dat dit voor Wijken en Buurten niet bepaald kan worden vanuit de CBS bestanden (De “Wijken en Buurten Kaart”). Is misschien ook nauwelijks mogelijk gezien alle gemeentelijke administraties. Zou je een soort Landelijke Verstrekking (LV) ala BAG, BGT voor nodig hebben. Gemeentelijke herindelingen worden m.i. tevoren bepaald. Provincie-herindelingen komen zelden voor.

Het blijft dus “best-effort” m.i. voor Wijk+Buurt per adres bijvoorbeeld, dus in het NLExtract adressen CSV. (Dit is de context waar je naar verwijst). Is het niet zo dat om bijv beleidscijfers op basis vorig kalenderjaar gewoon de BAG met Wijken en Buurten van dat jaar bijv nu dec 2021 moeten meenemen? Dan klopt de indeling ook, want adressen (lees BAG) veranderen ook voortdurend.