Consultatie informatiemodel BRT.Next

Voor BRT.Next is een nieuw informatiemodel opgesteld dat we graag aan de gebruikers van de BRT willen voorleggen. Hiervoor hebben we samen met Geonovum een consultatie opgezet. Op deze consultatie kan gereageerd worden tot en met 22 augustus 2022 via: Wijzigingsvoorstel BRT.Next

Het Kadaster is benieuwd naar je reactie en dankt je bij voorbaat voor je input!

Deze versie van het informatiemodel BRT.Next is gemaakt voor het BRT.Next product op schaal 1:10.000 en beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden in BRT.Next. Het is belangrijk om te beseffen dat de datamodellen van de BAG en de BGT hiervoor het uitgangspunt zijn. Daar waar mogelijk is de inhoud daarvan 1 op 1 overgenomen.

Wat gebeurt er met uw reactie
Aansluitend zal het Kadaster samen met Geonovum de ontvangen reacties beoordelen en zo mogelijk verwerken in een nieuwe versie van het informatiemodel voor BRT.Next. Van 6 t/m 19 september 2022 (2 weken) vindt een tweede consultatie plaats, waarin de wijzigingen ten opzichte van de huidige consultatieversie voorgelegd worden.

2 likes

We willen jullie graag herinneren aan de consultatie over het nieuwe informtiemodel voor BRT.Next.
De consultatie loopt nog tot 22 augustus 2022.

2 likes

Dank, ik ga in augustus zeker inhoudelijk reageren. En ik raad iedereen op dit forum aan om dat ook te doen, want ik zie dat er nogal wat wijzigingen op stapel staan. Je wilt niet in BRT.Next met een eventuele data-inhoudelijke verarming geconfronteerd worden en dan denken “ach, had ik toen maar…”

3 likes

Het heeft even geduurd, maar ik heb er eindelijk een blik op kunnen werpen, en mijn feedback kunnen geven.

En ik antwoord bewust op deze wat oudere post, om hem weer even omhoog te halen. Ik ben het namelijk volledig met Jan-Willem eens:

wil je toch liever voorkomen :wink:
En we hebben nu nog bijna twee weken, dus…

2 likes