Coördinatentransformatie-API

Er is een nieuwe versie van de Transformatie-API van de NSGI beschikbaar. Deze nieuwe API vervangt de oude Transformatie-API en ondersteunt meer coördinatentransformaties. Daarnaast sluit de API nog beter aan bij de Nederlandse API-richtlijnen. Ook is de broncode en Docker-implementatie van de API als ‘open source’ beschikbaar.

Voor meer informatie over nieuwe transformatie-API zoals nieuwe functionaliteit, zie het nieuwsbericht op nsgi.nl.

6 likes

Let op. De nieuwe transformatie-API kan ook de tijdsafhankelijke coördinatentransformaties, zoals van RD naar ITRS / WGS 84, die rekening houden met de verschuiving van Europa door plaattektoniek. Het advies van Geonovum en NSGI (Handreiking CRS) blijft echter om voor de meeste toepassingen de niet-tijdsafhankelijke nultransformatie te gebruiken die ETRS89 en ITRS / WGS 84 aan elkaar gelijkstelt. Nauwkeurige geo-data en nauwkeurige plaatsbepalingsmethoden zoals RTK zijn in Europa namelijk bijna altijd in ETRS89, zelfs als de metadata WGS 84 vermeldt.

:warning: Tenzij je zeker weet dat je een tijdsafhankelijke transformatie nodig hebt en voor welk tijdstip, kun je beter het epoche leeg laten zodat de API een nultransformatie doet.

1 like