COVID-19 Data via OGC API Features ("WFS v3") OAS

Vanuit het pygeoapi [1] team hebben we de laatste dagen een OGC API Features (OAPIF) [2] endpoint opgezet om COVID-19 data te ontsluiten. De OAPIF standaard is onderdeel van de nieuwe/moderne OGC REST API specs [3] gebaseerd op Open API Specification (“Swagger”). Voorheen heette deze standaard WFS v3, maar heeft met WFS eigenlijk niets meer te maken. Denk: Vector Data (bijv GeoJSON) via REST APIs.

Dit initiatief werd ingegeven o.a. vanuit de call van OGC [3] (net gesubmit).

pygeoapi ondersteunt meerdere “backends”, data-bronnen, van CSV-bestanden tot GDAL/OGR-Vector. Met die laatste kunnen bronnen als Shapefiles, PostGIS, GeoPackage maar ook “remote” bronnen als WFS v1/v2 en zelfs ESRI Feature Server ontsloten worden, zonder data opslag. Zie [5].

De OGR ESRIJSON provider is gebruikt voor het COVID-19 Endpoint. De URL daarvoor is:

https://demo.pygeoapi.io/covid-19

NB, dit is een API Endpoint, geen viewer, de HTML is ter leesbaarheid. Achtergrond info is te lezen in de README [4]. De deployment van de server is ook Open Source. De API is echt simpel, ondersteunt ook bbox, paging, limit, attribute filtering , voorbeelden:

We werken met een internationaal team: o.a. Canada, Italië, Griekenland, Nederland en zijn bezig de data lagen (“Collections”) te vullen. Voor Nederland ontsluiten we via ESRI NL Feature Servers, dus de data komt direct van RIVM/GGD. Wereldwijd vanuit John Hopkins Institute.

Liever zouden we direct van RIVM willen ontsluiten, of beter: dat RIVM of PDOK met pygeoapi zelf een endpoint levert. We zijn beschikbaar om dat te doen. Normaal 5 minuten werk met Docker. En: “pygeoapi ondersteunt CSV!”.

Idee is ingegeven om vooral ook Internationaal gestandaardiseerde APIs te ondersteunen met producten/componenten waar mensen zelf mee aan de slag kunnen, zonder licenties.

Lang verhaal, wil je meedoen, kan ook een OAPIF JavaScript client zijn, neem contact met ons op via https://pygeoapi.io of direct via Gitter: geopython/pygeoapi - Gitter

[1] https://pygeoapi.io
[2] OGC API - Features - Part 1: Core
[3] http://www.ogcapi.org/
[4] Resources for COVID-19 from OGC | OGC
[5] pygeoapi 0.13.dev0 documentation — pygeoapi 0.13.dev0 documentation
[6] https://github.com/geopython/demo.pygeoapi.io/tree/master/services/pygeoapi_covid-19

3 likes

Mooi initiatief!

Is het een idee als ik deze aanmeld bij de OGC lijst van COVID-19 resources? Of beter nog, als je dat zelf doet?

Het Open Geospatial Consortium heeft hier een (internationale) verzamelpagina van data en voorbeelden incl aanmeldformulier:
https://www.ogc.org/resources-for-COVID-19-from-ogc

Dat hebben we zojuist gedaan. pygeoapi initiatief was daarop zelfs gebaseerd.

1 like

@Just_OSGeo, dank voor dit OGC API Features endpoint!

In ArcGIS Pro 2.8, die deze maand beschikbaar is gekomen, worden ook OGC API Features ondersteund en dit endpoint heb ik gebruikt om daar eens mee te experimenteren.

Zelf kon ik zo snel niet veel andere Nederlandse voorbeelden vinden. Mocht iemand nog meer Nederlandse voorbeelden hebben van OGC API Features services, dan houdt ik me aanbevolen om daar eens mee te experimenteren :slight_smile: .

OGC_Features_ArcGIS

Wellicht interessant: Dit najaar organiseert Geonovum een testbed rond API’s. Doel is om belangrijke succesfactoren/best practices te identificeren om meer organisaties en bedrijven in staat te stellen geodata te gebruiken. De indieningsperiode voor de aanbesteding loopt tot donderdag 2 september 2021. Zie Invitation to tender: Testbed geodata APIs | Geonovum voor meer info.