Daktype koppelen aan adres of nummeraanduiding /Link roof types to addresses

— (English version below) —
Hallo!

Voor een project wil ik in een database, daktypes koppelen aan adressen. Een dataset van 3D BAG zegt in het attribuut “dak_type” iets over of een dak schuin of plat is. Ik zou deze informatie graag via adresgegevens (postcode, huisnummer en toevoegingen) of nummeraanduiding koppelen. Is dit mogelijk? Zo ja, hoe moet ik dit aanpakken?

Momenteel heb ik in de database een tabel met BAG gegevens en een aparte tabel die een deel van de data dump van rauwe 3D BAG data bevat in PostgreSQL format. Deze aparte tabel bevat onderandere informatie over de geometrie, het maaiveld en dus ook het daktype.

Voor nu zou het mij heel erg helpen als ik het voor elkaar krijg om een kolom [dak_type] te kunnen koppelen aan de adressen uit het BAG.

Alle input is welkom!

Dennis


Hi!

For a project I want to link roof types with addresses from BAG in a database table. In a dataset of 3D BAG, the attribute “dak_type” contains information on whether a roof is horizontal or slanted. I would like to link this information via address data (postal code, house number, house number addition) or “nummeraanduiding”. Is this possible? If yes, how should I do this?

Currently I have a table with BAG data and a seperate table that contains a part of the data dump of raw 3D BAG data in PostgreSQL format. This seperate table contains information like the geometry, the “maaiveld” and of course the rooftype.

For now, being able to link the rooftype to addresses from the BAG by for instance adding a column named [roof_type] to the BAG adresses table, would help me a lot.

Any input would be great!

Dennis

Ik heb het zo aangepakt: Ik heb de BAG3d in postgres ingelezen. Daarna heb ik van de dakdelen de richting, helling en opp berekend. Die dakdelen heb ik gekoppeld aan de BAG pandvlakken.

Bedenk dat je meerdere dakdelen per dak / bagpand hebt. Dus het hangt af van de daktypes af die je wilt maken hoe je de dakdelen info wilt aggregeren naar een daktype per bagpand. Bv percentage plat en schuin, maar je kan ook iets doen als meerdere kolommen dakschuinNoord, dakschuinzuid, etc…, dakplat met oppervlaktes.

1 like

Heel erg bedankt voor je reactie, @ArendjanvdNeut !

Ik probeer je antwoord te begrijpen, maar kom er nog niet helemaal uit (ben ook niet super ervaren). Je hebt dus na het inlezen, de helling en oppervlakte van een dakvlak berkened. Deze dakvlakken worden aangegeven met “gid”, klopt dat?

De verschillende dakvlakken worden dan vervolgens gegroepeerd per woning door “fid” (?) en dat ID is dan te relateren aan een adres uit het BAG? Zo ja, hoe?

Sorry voor zoveel vragen, maar ik loop een beetje vast :disappointed_relieved:

Ik weet niet exact wat elke variabele bevat, maar je moet even goed kijken voor bv één gebouw wat de waarde is van het id (fid of gid) en kijken hoe dat overeenkomt met de dakvlakken van dat gebouw.

Stel een gebouw heeft 3 dakvlakken: 2 x schuin (puntdak) en 1x vlak (uitbouw) dan moet je zelf bedenken hoe je die dakvlakinfo wilt aggregeren naar gegevens voor 1 gebouw.

Hier staat hoe je per dakvlak de basisinfo kan bepalen:

Als dit je kennis van postgres/postgis en SQL te boven gaat zijn er talloze tutorials online te vinden.

Heel veel succes!

1 like

In BAG wordt nummeraanduiding gekoppeld aan verblijfsobject. Verblijfsobjecten zijn gekoppeld aan panden. Er kunnen meerdere verblijfsobjecten (en dus adressen) in een pand zitten. De BAG ID van het pand koppel je dan aan de gegevens uit de de 3D BAG.

Ik weet niet hoe je de BAG gegevens hebt ingeladen. Ik heb BAG in PostGIS ingeladen met nlextract scripts (https://nlextract.nl/) en mijn BAG database bestaat uit meerdere tabellen. Om nummeraanduiding aan daktype te koppelen zou je vier tabellen moeten joinen: nummeraanduiding, verblijfsobject, verblijfsobjectpand en de 3D BAG tabel.

Hoop dat het helpt,

Gosia.

1 like

@ArendjanvdNeut @chosia

Hartelijk dank voor jullie hulp. Dankzij jullie ben ik een stap verder in de goede richting! :smile: