Dataset of kaart grondbezit en gebruik

Voor een project van de Nationale DenkTank omtrent biodiversiteit ben ik op zoek naar GIS-bestanden of een soortgelijke dataset met grondbezit naar type eigendom en het gebruik, dus per perceel aangegeven of het bezit is van bijvoorbeeld de provincie, het Rijk, particuliere organisaties (bedrijven, stichtingen etc.) en hoe deze percelen gebruikt worden (agrarisch, bebouwing etc.). Het uiteindelijke doel is om uit te zoeken hoeveel van de Nederlandse grond in particuliere handen is en hoe deze gebruikt wordt. Hoe recenter de data hoe beter!

Hopelijk heeft iemand nog iets dergelijks beschikbaar. Indien gewenst kan ik ook wat meer over het project uitleggen. Alvast bedankt!

Bart

In de Atlas van de Leefomgeving vind je een grondeigenarentypekaart (1 uit 2016 en 1 uit 2020 uit mijn hoofd?). Recenter is er helaas niet, tenzij je fors veel geld wil neerleggen bij het Kadaster.

Gebruik van de percelen kan je onder andere afleiden uit de enkelbestemmingen (ruimtelijke plannen), BAG en de gewaspercelen (BRP), eventueel ondersteund door de BGT.

Hopelijk helpt dit je op weg, zo niet, dan hoor ik het graag.

1 like

Bijna… Het gaat niet om de Atlas van de Leefomgeving, maar om de Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving. En dat is blijkbaar niet het zelfde…
Zie deze vraag van eerder dit jaar.

1 like

Je hebt helemaal gelijk!