Datasets met geluidskaarten Schiphol en spoorwegen gaan uit productie

Op verzoek van aanbieder Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) neemt PDOK de volgende datasets met data over geluidsbelasting op 27 april 2023 uit productie:

  • Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lden
  • Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lnight
  • Geluidskaarten Schiphol 2016 lden
  • Geluidskaarten Schiphol 2016 lnight

Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.

URL’s

Het betreft de services met de volgende URL's:

Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lnight
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lden
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegenetmaal/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegenetmaal/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

Geluidskaarten Schiphol 2016 lnight
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholnacht/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholnacht/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

Geluidskaarten Schiphol 2016 lden
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

Is toevallig vanuit de aanbieder bekend of er vervanging/update komt van de kaarten? Ze worden bij ons door de geluidscollega’s nog veel gebruikt als richtlijn.

Ik vermoed/verwacht/mag toch aannemen dat deze lagen vervangen zullen worden door de resultaten uit de berekeningen van de GPP’s (Geluid Productie Plafonds) die volgens mij eind dit jaar ergens gereed moeten zijn