Datasets met geluidskaarten Schiphol en spoorwegen gaan uit productie

Op verzoek van aanbieder Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) neemt PDOK de volgende datasets met data over geluidsbelasting op 27 april 2023 uit productie:

  • Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lden
  • Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lnight
  • Geluidskaarten Schiphol 2016 lden
  • Geluidskaarten Schiphol 2016 lnight

Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.

URL’s

Het betreft de services met de volgende URL's:

Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lnight
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegennacht/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

Geluidskaart hoofdspoornet 2016 Lden
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegenetmaal/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartspoorwegenetmaal/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

Geluidskaarten Schiphol 2016 lnight
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholnacht/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholnacht/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities

Geluidskaarten Schiphol 2016 lden
WMS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WFS: https://service.pdok.nl/ienw/geluidskaartschipholetmaal/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

Is toevallig vanuit de aanbieder bekend of er vervanging/update komt van de kaarten? Ze worden bij ons door de geluidscollega’s nog veel gebruikt als richtlijn.

Ik vermoed/verwacht/mag toch aannemen dat deze lagen vervangen zullen worden door de resultaten uit de berekeningen van de GPP’s (Geluid Productie Plafonds) die volgens mij eind dit jaar ergens gereed moeten zijn

De geluidkaarten moeten 5-jaarlijk worden opgesteld. En zijn een verplichting voor vanuit de Europese richtlijn omgevingslawaai. De betreffende kaarten zijn van 2016. De volgende ronde betreft het (peil-) jaar 2021. Het Ministerie van IenW heeft in deze ronde (2021) de aanlevering van geluidkaarten laten verlopen via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Dat geldt voor Schiphol, belangrijke spoorwegen, belangrijke hoofdwegen, en de zgn agglomeratiegemeenten (lokale wegen, lokaal spoor, industrie). IenW is voor deze datatset aangemerkt als INSPIRE dataprovider. Vanuit die rol heeft men de CVGG (beheerder RIVM) gevraagd deze datasets als INSPIRE services aan te bieden. De landelijke geluidbelastingkaarten 2021 zullen binnenkort via het NGR te vinden zijn. Te beginnen met Schiphol en Spoorwegen. Belangrijke hoofdwegen en agglomeraties waarschijnlijk later in het jaar, omdat nog niet alle geluidbelasting door de bronhouders zijn aangeleverd aan de CVGG. Hopelijk geeft dat iets meer inzicht.

1 like

Zie ook eerder antwoord van mij. De kaarten worden vervangen door geluidbelastingkaarten met peiljaar 2021. Dat staat verder los de zogenaamde geluidproductieplafonds. Beide welliswaar geluid, maar akoestisch en vanuit beleid dienen beide verschillende doelen. Ter info. Miv van de omgevingwet worden de bestaande geluidregisters van RWS en Prorail vervangen door één nieuw geluidregister (Ow). Meer info via Centrale Voorziening Geluidgegevens | RIVM.

2 likes

Dit topic is 180 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.