Datasets van de wegenlegger van gemeenten toevoegen aan de locatie server?

Zou er ook behoefte zijn om datasets van de wegenlegger van gemeenten toe te voegen aan de locatie server?
gr. John

@PeJ ik ben benieuwd. Tot nu toe nog weinig reactie…

Dat de juridisch openbaarheid inzichtelijk is, is zeer gewenst!

Een landelijke dataset is dan ook zeer gewenst. Zowel op kaart, als een lijst.
Publieksvriendelijk aangeboden.

Vele gemeente hebben het lang niet op orde, is onze ervaring.
Geef op een Gemeente website maar eens de zoekopdracht “wegenlegger” in.

Als het landelijk inzichtelijk wordt gemaakt gaat het ook meer leven.

Er zijn vele toepassingen mogelijk.
Vooral bij controle taken, bijvoorbeeld, de rechtmatigheid van art. 461 borden W.v.S op juridisch openbare wegen. Routing, alle verkeersvormen hebben hier mee te maken. Gebruiksmogelijkheden zijn bepalend, zeer bepalend is de juridisch openbaarheid om tot een goede conclusie te komen van bebording.

Daar waar de juridische openbaarheid van invloed is op het weggebruik en de verplichtingen die daar uit voortvloeien.

Rechtszekerheid voor grondeigenaren.
Rechtszekerheid voor weggebruikers.

Hoe kom ik hier na twee jaar, enigste topic, zoekopdracht “wegenlegger”.

Zijn hier al vorderingen?

Hallo @Allroads ik begrijp je functionele vraag niet helemaal, maar ik ben ook niet bekend met “wegleggers”. Als ik google op weglegger kom ik op deze kaart terecht Wegbeheerders. Daar kan ik zien wie wegbeheerder is van een weg. De locatie-server is primair bedoelt voor het zoeken van een locatie. Wil je kunnen zoeken op bijvoorbeeld wegnummers van provinciale wegen in de locatie-server? of verwacht je dat de overheid een landelijke registratie weglegger data gaat verzamelen van de gemeentes en die dan via PDOK gaat uitleveren?.

Hoi John,

Het is ook “wegenlegger”, niet weglegger. Zie voor meer info bijvoorbeeld Wikipedia.

Is inderdaad wel heel erg interessante informatie… m.i. niet voor de locatieserver, maar wel als WMS, WFS en download bijvoorbeeld. Alleen hoe je dat uit alle gemeentes gaat peuteren…

Hoi Stefan, Ja ik denk dat zoiets door wetgeving geregeld moet worden, net als bij de BGT. Maar de relatie met de locatie-server begrijp ik niet helemaal.

Dat was de originele vraag (van 4 jaar geleden):

Een weg aanklikkend en de juridische status ervaren.
Inzage in de gegevens, die verplicht zijn bij wet.

Het gebied waar het interessant is, is de overgang van juridische openbaarheid naar feitelijke openbaarheid.
Op het juridische moet een verkeersbesluit worden genomen. In het feitelijk volstaat een WvSr art.461 bordje.

Binnen een landschappelijk onderzoek, identiteit van het gebied, cultuur historische waarde, heb ik een tiental jaar geleden, vele Gemeenten aangeschreven om digitaal een wegenlegger aan te leveren, om inzicht te krijgen, hoeveel juridisch openbare wegen onverhard er zijn, met als oogpunt behoud van deze identiteit.

Daar liep ik tegen weinig response aan vanwege het feit, dat het vooral alleen in boekvorm ter inzage was op kantoor, met de vermelding niet bijgewerkt tot op de dag van vandaag.
Gesprekken met Provincie, de juridische afdeling belast met wegenlegger onderzoek, daar liep men ook tegen hetzelfde probleem aan dat het zeer veel tijd kost, omdat wegenleggers niet op orde zijn. En men van alles moet doorspitten om tot een conclusie te komen.

Vandaar dat ik reageerde op de oorspronkelijke vraag en nu naar de voortgang.

Wegenwet legger
De vaststelling gebeurd door de Provinciën ook een uitvoerende taak, Gemeenten hebben bij wet voorgeschreven uitvoerende taak om tot een ontwerp te komen.

Gedeputeerde Staten stellen den legger vast al dan niet met afwijking van het door Burgemeester en Wethouders opgemaakte ontwerp.

De legger wordt door Gedeputeerde Staten gewijzigd in geval van: …etc…

Ik had dan ook de Provincie aangesproken om al de leggers binnen de Provincie aan te leveren. Immers

De legger wordt opgemaakt in twee exemplaren. Een exemplaar wordt bewaard in het archief van de provincie en het ander in het archief van de gemeente.

Neem aan, dat ze nu ook digitaal zaken in het archief hebben.
Zo zie je dat de portefeuille wegenlegger, vaak iemand is toegeschoven. Doe jij dat er even bij.

Voor eigen informatie:
Ik plaats data in Qgis bestand, maar veelal is dat een georeferenced pdf. Om achter het nummer te komen.

Welk ik haal uit Zoek
Het is heel wisselvallig hoe de gemeenten het publiceren.

Een ontwerp is nog geen vaststelling. Geeft alleen wat inzicht.

Zou mooi zijn als plaatjes/kaarten meer georeferenced wordt aangeboden.
Als men op de individuele gemeentepagina zoekt naar wegenlegger, krijg je vaak helemaal geen zoekresultaat.

De kaart van RWS is gebaseerd op het NWB en zegt:

“Het Nationaal Wegenbestand is geen wettelijke registratie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.”

Dus daar kun je niet juridisch op vertouwen.

Zou het niet logisch zijn dat gemeentes het NWB gebruiken voor hun legger zodat er 2 vliegen in 1 klap worden geslagen ? In dat ze in hun publicatie de wegvaknummers publiceren en de versie van nwb die gebruikt is?