De nieuwe versie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland is gereed!

Het LGN2022 bestand is per 31 juli 2023 gereed gekomen en is als open data beschikbaar via de LGN-website. Het bestand is net als de voorgaande LGN versies een rasterbestand met een ruimtelijke resolutie van 5m. Het bestand geeft het Nederlands landgebruik in 2022 weer in 51 verschillende landgebruiksklassen. Alle LGN klassen zijn net als in LGN2021 éénduidig gedefinieerd op basis van unieke combinaties van klassen uit 12 verschillende bestanden of maskers. In de factsheet worden de kleine aanpassingen t.o.v. de LGN2021 productie benoemd. Deze factsheet is te vinden op de website en wordt ook meegeleverd met de download.
Op de LGN gebruikersdag op 7 september zullen we het bestand nader toelichten. Aanmelden voor de gebruikersdag kan hier.

3 likes

Het bestand is hier al reeds in gebruik :slight_smile: Mooie data!