Documentatie en voorbeelden - LocatieServer

Hier kan men voorbeelden en documentatie plaatsen van het gebruik van de nieuwe Locatieserver.

Het document met de zoekvoorbeelden dat aan de klankbordgroepleden is gestuurd, is hier te vinden: https://github.com/PDOK/locatieserver/wiki/Zoekvoorbeelden-Locatieserver

Een uitgebreide beschrijving van de API is gereed: https://github.com/PDOK/locatieserver/wiki/API-Locatieserver.

Vragen hierover kunnen in deze thread gesteld worden. Laat het s.v.p. ons ook weten als je verbetervoorstellen hebt.