DSO Omgevingswet Verbeelden API

Wij zijn de mogelijkheden aan het exploreren om omgevingsdocumenten uit de DSO op een kaart te presenteren. Hiervoor kiezen wij voor de gesuggereerde methode in de functionele documentatie van de Verbeelden API: bron. Het betreft hier 3 stappen, waarbij eerst o.b.v. een geografische analyse in de presenteren API de identificatie van een ‘Locatie (CIMOW-object)’ opgehaald wordt. Vervolgens moet deze ‘locatie.identificatie’ gebruikt worden in de Verbeelden API om een Symboolcodegroep op te halen zodat een MapBox StyleSheet gegenereerd kan worden. Ten derde moet het laatste toegepast worden op de PDOK Vector Tile Service die ingeladen wordt in onze Viewer.

Stap 1 om de Presenteren API te bevragen en een locatie.identificatie terug te krijgen is inmiddels gelukt (zie forumartikel).

Bij stap 2 lopen wij helaas vast. Met een GET-request wil ik voor een ‘activiteit’ met ‘activiteitlocatieaanduiding’ een locatietile opvragen. Door de informatie in het DevPortal te volgen heb ik een URL opgesteld, welke als volgt opgesteld is:

https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/verbeelden/v2/activiteiten/nl.imow-gm0307.activiteit.ConstrTerreinhoogte/activiteitlocatieaanduidingen/nl.imow-gm0307.ambtsgebied.99999999926287432433/locatietiles

Helaas krijg ik de foutmelding dat de resource niet gevonden is, terwijl ik deze in de Opvragen API wel kan bevragen:

{

"title": "Resource niet gevonden", 

"status": 404, 

"detail": "De activiteitLocatieaanduiding met id nl.imow-gm0307.ambtsgebied.99999999926287432433 kan niet gevonden worden" 

}

Mijn vraag is nu of ik een correct request opgesteld heb en hoe ik dit kan verbeteren om het werkend te krijgen.

Wat er fout gaat in het request is dat het id van de activiteitlocatieaanduiding (hierna ALA) onjuist is. Het id van een locatie (in dit geval ambstgebied) is gebruikt.
Afhankelijk van welke regeltekst (artikel of lid) je op de kaart wil verbeelden kan het gaan om een andere ALA.

Met een POST op ​/activiteitlocatieaanduidingen​/_zoek en parameter van de activiteit:

{
 "zoekParameters": [
  {
   "parameter": "activiteit.identificatie",
   "zoekWaarden": [
    "nl.imow-gm0307.activiteit.ConstrTerreinhoogte"
   ]
  }
 ]
}

Kun je zien dat er maar één ALA bestaat die verwijst naar deze activiteit.

En als je die invult in het request dan werkt het wel:
https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/verbeelden/v2/activiteiten/nl.imow-gm0307.activiteit.ConstrTerreinhoogte/activiteitlocatieaanduidingen/nl.imow-gm0307.activiteitlocatieaanduiding.2020000070/locatietiles

en je krijgt dan de verbeeldingscode terug.

Ter info voor de vervolgstappen: er staat momenteel een story op de backlog waardoor het ophalen van de mapboxstyles straks niet meer in een aparte call hoeft te gebeuren (op dit moment dus nog wel). De POST /symbolen/style/mapbox/_zoek zal dan gedepricated worden (dus niet verwijderd).

2 likes

Bedankt voor het snelle en duidelijke antwoord! Hier kan ik mee verder.

1 like