DSO URL geeft een 401 Unauthorized bij gebruik API-key

Ik heb een API-Key aangevraagd bij DSO (in onderstaande tekst is deze bekend onder “API-key”)

Vanuit SOAP-UI stuur ik het volgende request (raw):

GET https://service.pre.omgevingswet.overheid.nl:443/publiek/toepasbare-regels/api/toepasbareregelsuitvoerenservices/v1/health HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authorization: API-key
Host: service.pre.omgevingswet.overheid.nl:443
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

Vervolgens ontvangt SOAP-UI een 401 Unauthorized:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Date: Mon, 13 Dec 2021 13:57:55 GMT
Server: Apache
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
Host: service.pre.omgevingswet.overheid.nl:443
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked

<jsonObject>
<type>environment_portal/publiek/toepasbare-regels/api/toepasbareregelsuitvoerenservices/v1/health/c/Ongeautoriseerd</type>
<title>Inloggegevens ontbreken</title>
<status>401</status>
<detail>Inloggegevens ontbreken</detail>
<instance>/publiek/toepasbare-regels/api/toepasbareregelsuitvoerenservices/v1/health</instance>
</jsonObject>

Wat gaat hier fout?

inmiddels issue gevonden. Het gebruik van de header key "x-api-key’ heeft het probleem opgelost.

1 like