Elementen ontbreken in Template Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.1.0 + INSPIRE in NGR?

Hallo mensen,

Ik wil graag metadata voor een dataset maken die aan INSPIRE eisen voldoet en aan het Nederlands profiel voor metadata op ISO 19115. Als ik het goed heb begrepen voldoe je meteen aan INSPIRE eisen als je aan het Nederlands profiel voldoet.

In NGR gebruik ik de Template Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.1.0 als ik een nieuw record aanmaak. Vervolgens vink ik bij Categorieën INSPIRE aan. En ik zet de Volledige weergave aan. Vervolgens vul ik alle verplichte velden in.
Als ik vervolgens de metadata valideer in de Europese INSPIRE validator (ETF) via de ingebouwde knop in NGR, wordt de metadata toch nog afgekeurd. Hoewel ik alles in de template goed heb ingevuld zijn er toch nog elementen die ontbreken. Het gaat om de volgende elementen:

 • Contactgegevens voor de data
  – GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
 • Juridische toegangs beperkingen
  – (Juridische) gebruiksbeperking: geen gebruiksbeperkingen
  – (Juridische) toegangsrestricties: anders
  – Overige beperkingen: geen beperkingen
  — URL verwijzing: Creative Commons — Public Domain Mark 1.0
  – Overige beperkingen: Er zijn geen condities voor toegang en gebruik
  — URL verwijzing: INSPIRE registry
 • Juridische toegangs beperkingen
  – (Juridische) toegangs restricties: anders
  – Overige beperkingen: Geen beperkingen voor publieke toegang
  — URL verwijzing: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
 • Domein consistentie
  – Titel
  – Specificatiedatum
  – Verklaring
  – Conformiteit indicatie met de specificatie
 • Spatial representation type
 • Distribution Format
 • Naam
 • Versie

Hier is een validatierapport waar het ontbreken van de elementen zichtbaar is: https://inspire.ec.europa.eu/validator/v2/TestRuns/EIDd18e45ef-661c-4ebb-9729-fab0b70678d0.html

Uiteindelijk is het me wel gelukt om deze elementen in te vullen aan de hand van voorbeelden en documentatie, en door ze handmatig toe te voegen in de XML-weergave. Maar volgens mij ontbreken er dus elementen in het template of zie ik iets over het hoofd.

Mijn vraag gaat dus specifiek over de template in INSPIRE. Ik hoop dat iemand hier meer duidelijkheid hierover kan verschaffen: zou het kunnen dat de elementen die ik noemde ontbreken in de template? En zouden die toegevoegd kunnen worden?

3 likes

@idevisser

Als ik naar de genoemde elementen kijk in het Nederlandse metadataprofiel, dan zijn dat inderdaad voor INSPIRE verplichte elementen. Het is hiermee even aan PDOK om te kijken of de implementatie correct is. @antonbakker kan jij dat (laten) checken?

1 like

Het probleem is (volgens mij) dat met het kiezen van het Template Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.1.0 en het aanvinken van de categorie INSPIRE in het NGR niet automatisch alle verplichte velden vanuit INSPIRE worden toegevoegd aan het metadata record. En dat deze verwachting er wel is en het dus niet lukt een geldige metadata document aan te maken (de implementatie).

De elementen die ontbreken zul je zelf moeten toevoegen in de metadata editor. Zo dien je zelf een keyword element toe te voegen met de thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 en dan het relevante INSPIRE thema te kiezen:

Dit geldt ook voor de overige ontbrekende elementen. GeoNovum heeft op de wiki een invulinstructie staan voor INSPIRE metadata. Verder is hier nog de specificatie te vinden van Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie versie 2.1.0.

Al met al is het voor de hand liggend om een een specifiek template aan te maken voor INSPIRE dataset records (gebaseerd op “Template Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 2.1.0”). Ik ga het hier bespreken.

2 likes

@antonbakker Ook in mijn beleving is dat het probleem. Het zou mij, en ik denk ook anderen, enorm helpen als er een specifiek template komt voor INSPIRE datasets records. Ik ben benieuwd naar wat er uit jullie bespreking komt. Hartelijk dank alvast!

1 like

@antonbakker Hebben jullie dit al besproken en is er al iets te melden?

1 like

Het klopt inderdaad dat er geen apart metadata template is voor INSPIRE. Het vinkje bij categorie INSPIRE dat je aanzet in NGR zorgt er alleen voor dat het metadata dataset record geharvest wordt door Europa. Met de validatie check op Nederlands profiel en validatie check op INSPIRE krijg je terug of je het metadata formulier compliant hebt ingevuld voor INSPIRE. Dit is de huidige werking.
Ik begrijp dat de gebruiker wat anders verwacht en we zullen gaan impacten of dit kan. Met de conditionele gegevens elementen en de variatie van AS IS en geharmoniseerde datasets blijft het voor INSPIRE complex. Het template kan daaraan ondersteunend zijn maar je zal altijd de documentatie waar Anton naar verwijst nodig hebben om het goed compliant in te kunnen vullen. zou het voor jullie ook helpen als we een duidelijke FAQ over dit onderwerp toevoegen?

2 likes

Dank voor de reactie. Ik was er niet van op de hoogte dat dat vinkje dat doet. Een verduidelijking daarvan en een duidelijke FAQ hierover zou ons inderdaad helpen. Ik had inderdaad andere verwachtingen, een FAQ kan daarbij helpen. Hartelijk dank alvast.

1 like