Extract van TypeGebiedsaanwijzing met bijbehorende Waarden

extract van TypeGebiedsaanwijzing met bijbehorende Waarden

Als ik naar de Waardelijsten ga van de Functiegroep dan zie ik Waarden als:

  • aandachtsgebied
  • aandachtsgebied externe veiligheid
  • aandachtsgebied geluid

met een definitie erachter.
Evenzo bij “geurgroep”

  • bebouwingscontour
  • concentratiegebied
  • maatregelengebied.

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/waardelijsten/detail?uri=http:%2F%2Fstandaarden.omgevingswet.overheid.nl%2Fid%2Fwaardelijst%2FFunctiegroep_3.1.0

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/waardelijsten/detail?uri=http:%2F%2Fstandaarden.omgevingswet.overheid.nl%2Fid%2Fwaardelijst%2FGeurgroep_3.1.0

Is er een (excel, csv) bestand/extract beschikbaar met al deze Gebiedsaanwijzingen met bijbehorende Waarden en definities?
Of kan ik deze zelf maken met behulp van een API verbinding in python en zo ja welk endpoint is dan het meest geschikt?

Beste Thomas,

Dit kun je zeker zelf maken in Python. Hiervoor kun je https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/api/ gebruiken.

Daarnaast kun je veel documentatie vinden op het ontwikkelaarsportaal over de Stelselcatalogus omgevingswet: Catalogus opvragen - Ontwikkelaarsportaal

Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Gr.
Patrick Calis
Stelselcatalogus Omgevingswet

Een overzicht vind je hier: Waardelijst STOP/TPOD

Vroeger werden waardelijsten ook in excel en json gepubliceerd. Uiteraard moet je daar wel een beetje mee oppassen. Platslaan in excel levert hier en daar artefacten. De json versie vind ik beter.

Deze vind je hier:
Waardelijsten_IMOW_v2.0.0.json (447,5 KB)
Het excelbestand mag in dit forum niet gedeeld worden. Daarom hernoemd naar json, je zlut terug moeten noemen naar .xlsx:
Waardelijsten_IMOW_v2.0.0 (copy).json (71,3 KB)

1 like

bedankt Marco, na de vakantie ga ik ermee aan de slag!