Geen pand gevonden bij status aanvraag

  • Momenteel ben ik bezig om een overzicht te maken van de omgeving en daarvoor heb ik een lijst met pand statussen nodig van een wijk. Dit lukt echter niet en krijg geen panden terug als ik de request doe. Wat doe ik hier fout?

  • Wanneer is de status van de panden geupdate? Op het moment dat er een request verstuurd wordt, kan er dan vanuit worden gegaan dat dit recent het geval is geweest?

Dank iedereen voor de support!
Groet,

Hoi @Koen903

Je zult meer ‘context’ moeten geven. Mensen hier, met veel BAG experts, zullen je graag willen helpen, maar kunnen niet ‘in jouw hoofd kijken’. PDOK kent dan ook veel web-services. Dus beschrijf stapsgewijs: welke service/API/dataset gebruik je? Welke (HTTP?) request doe je? Wat verwacht je terug? Wat krijg je terug?

1 like

inderdaad. Iets meer context zou handig zijn. Aangezien je een request doet, lijkt het erop dat het om een API gaat.
Maar is de API niet bedoeld voor ‘individuele bevragingen’? Een hele wijk bevragen is dan misschien niet helemaal de bedoeling.

De BAG Pand WFS laag inladen met een boundig box rondom de wijk is wellicht een effectievere manier om de panden in de wijk in te laden met de bijbehorende pandstatussen.