Gemeentegrens niet op basis perceelsgrens

De dataset gemeentegrenzen bij de bestuurlijke grenzen is op basis van perceelsgrenzen uit de BRK. Maar niet alle gemeentegrenzen liggen op perceelsgrenzen. Dit levert soms een hoop discussie op, want wat is nu de goede grens? En heeft het Kadaster de gemeentegrens aangepast? Is er een dataset waarin wel de gemeentegrens staat. Dus een combinatie van de gemeentegrens daar waar deze is op basis van perceelsgrenzen, aangevuld met de grens daar waar deze is op basis van een los coördinaat?