Hackathon DSO-LV API’s in samenhang

Altijd al willen weten hoe de API’s van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) werken en gebruikt kunnen worden voor het bouwen van eigen applicaties?

Kom dan naar de Hackathon DSO-LV API’s in samenhang. ’s Ochtends wordt door de ontwikkelaars van de DSO-LV een toelichting gegeven op de beschikbare API’s, hun werking en hun onderlinge samenhang. ’s Middags is het aan de ‘hackers’ om met eigen use cases aan de slag te gaan. De DSO ontwikkelaars zijn er om waar nodig ondersteuning te verlenen.

Voor de DSO-LV is deze hackathon een gelegenheid om feedback op te halen over de werking van de DSO-LV API’s. Tevens zal het resultaat van de hackathon worden gebruikt voor het maken van het “Handboek DSO Open Stelsel voor Derden”.

Bij voldoende belangstelling zal de fysieke bijeenkomst medio december centraal in Nederland plaats vinden. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Heb je interesse en wil je een bijdrage leveren, meldt je dan snel aan bij Bart Huijbers of Merijn Kerlen.

Meer informatie over de beschikbare DSO-LV API’s;
API-register - Ontwikkelaarsportaal

1 like

De datum en locatie zijn inmiddels bekend; 14 december bij Geonovum in Amersfoort.

1 like

De eerste hackaton is inmiddels vol. Fijn dat er zo veel belangstelling is!
Bij voldoende belangstelling komt er in het voorjaar mogelijk een extra hackaton.

1 like