Hackaton energietransitie met een geo-thema

Het nationaal programma Regionale Energie Strategie organiseert een Hackaton rondom de energietransities. Een van de thema’s is ‘space’, oftewel Ruimte. Welke slimme oplossingen zijn er of kunnen we maken om energie slim in de leefomgeving te verweven? Energie is namelijk niet het enige thema dat letterlijk om meer ruimte vraagt, denk ook aan woningbouw, natuurontwikkeling, stikstofreductie, infrastructuur, etc.
Welke (nieuwe) gereedschappen zijn er om dat proces te faciliteren, om keuzes te maken, om schaalniveau’s en inhoudelijke thema’s aan elkaar te koppelen en van bestuurder tot burger iedereen mee te nemen in het bedenken en accepteren van oplossingen?

Wil je meedoen, of meer informatie? https://www.transformhackathon.eu/challenges/space/
Naast Space zijn er nog 3 andere thema’s en er is ruimte voor ideeën die niet binnen een thema vallen.
Tijdens de Hackaton kun je met actoren uit de energiesector sparren om een nieuw idee uit te werken of een bestaand concept verder te brengen.