Herkomst CBS Wijken en buurten

Ben me weer eens aan het verdiepen de het alom gewaardeerde dataset “wijken en buurten” van het CBS.
In de beschrijving lees ik:
De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster.
De land-watergrens is afkomstig uit het Bestand Bodemgebruik 2015.

Die eerste en laatste zijn eenduidig, maar de “voor een groot deel gebaseerd op wat gemeenten aanleveren” is wat raadselachtig. Iemand enig idee hoe groot dat grote deel is? En waar de mogelijke uitzonderingen zitten?

2 likes