Highlight resultaten zijn niet consequent

Het valt me op dat in de nieuwe locatie service de suggest opties van de highlighting niet altijd gevuld zijn, waar dat in de oude versie wel zo was. Een voorbeeld:

Nieuw: https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?q=Amstel%20AND%20type:woonplaats
Oud: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/suggest?q=Amstel%20AND%20type:woonplaats

Het is nogal afhankelijk hoe je precies zoekt, deze zoekopdracht heeft bijvoorbeeld wel weer highlights: https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?q=Amstel%20AND%20provinciecode:PV27

Wat is hier aan de hand?

2 likes

Hoi bveldkamp,

We zien inderdaad dat de highlighting niet helemaal goed werkt. Voor type=gemeente werkt het wel, maar voor andere types niet. Als je geen type specificeerd werkt highlighting weer wel. We hebben helaas nog niet kunnen vinden waar dit aan ligt. We zullen hier verder naar moeten kijken.
Kun je aangeven hoeveel prioriteit dit voor jou heeft?

Groet,
Eric

Hoi Eric,

Dank voor je antwoord. Dit heeft wel redelijk hoge prioriteit voor ons, zeker gezien het feit dat de oude URL’s vandaag zijn uitgezet.
Geen type opgeven is niet altijd een oplossing, we zagen hetzelfde probleem ook bij bepaalde gemeente- of provincienamen, en ook lijkt het afhankelijk van welke zoekterm een gebruiker zelf precies intypt. We hebben in een paar gevallen het filter op gemeente- en provincienaam kunnen vervangen door -code, maar of dat dan altijd werkt is nog even de vraag.
Ik hoop dat dit snel opgelost kan worden.

Groet,
Berend

Hoi Berend, dan gaan we hier verder in duiken. We hopen komende week dan met een oplossing te komen.

Groet,
Eric

1 like

Dezelfde verschillen tussen de oude en nieuwe API zien we in de GeoWeb-viewer bij onze organisatie.
Ik volg dit bericht dus met belangstelling.

Hallo Koen,

Wat voor zoekopdracht geeft bij jullie problemen?

Gr, Berend

Bij gebruik in GeoWeb (v 5.7) geeft de zoekfunctie die gebruik maakt van de nieuwe API andere - of geen suggesties - voor die zoektermen terwijl dat eerder wel gebeurde bij de oude API.

Mijn collega’s hebben de vinger nog niet precies op de zere plek kunnen leggen, dus we volgen dit bericht op het geoforum met belangstelling.

@bveldkamp het issue met highlighting in de locatieserver zoals je die hebt omschreven is opgelost. In de nieuwe locatieserver maken we om performance redenen gebruik van een andere highlighting engine dan in de oude locatieserver. Hoewel deze nieuwe engine hetzelfde resultaat zou moeten geven was dat niet altijd het geval. We hebben een aantal aanpassingen gedaan zodat de nieuwe engine nu wel weer meer lijkt op de oude engine.

Nog een extra toevoeging met betrekking tot het gebruik van filters op velden zoals type:woonplaats in de q query parameter. Ik denk dat het beter is om die in de fq parameter op te nemen. Je krijgt dan de volgende request:

https://api.pdok.nl/bzk/locatieserver/search/v3_1/suggest?q=Amstel&fq=type:woonplaats

Dit geeft op zowel de oude als de nieuwe locatieserver een consistenter resultaat wat betreft highlighting. De rede is dat alle woorden in de q parameter mee worden genomen bij de highlighting. Als je bijvoorbeeld de volgende query hebt q=Amstel AND type:gemeente dan worden zowel Amstel als gemeente gehighlight. Dit was op de oude locatieserver ook het geval.

Hoewel met het gebruik van de fq query parameter voor filters op velden de highlighting op de nieuwe locatieserver goed ging, hebben we toch besloten om deze aan te passen zodat hij zo veel mogelijk lijkt op de oude locatieserver.

1 like

Mooi, fijn dat het zo snel is opgelost! En bedankt voor de tip over de fq parameter

Mogelijk heeft dat te maken met verschillen in score, zie deze thread Score van resultaten in nieuwe locatieserver

Oplossing daarvoor is in de viewerconfiguratiebestanden de minimumscore voor de resultaten te verlagen van 10 naar 5 of 4.

1 like