Hoe gaan BAG en BGT panden in toekomst zich verhouden?

Voor verduurzamingsadvies voor alle panden in Nederland willen we volledige dump van panden hebben. We merken nu nog dat pandgeometrie van BAG en BGT afwijkt voor hetzelfde pand, dat BAG soms meer panden heeft en dat soms BGT meer panden heeft. Er is ook ontwikkeling van van samenhangende objectregistratie: DiS Geo : Eisen aan model samenhangende objectenregistratie.

Er is nu natuurlijk nog verschil in bovenaanzicht/onderbouw pand benadering van BAG versus maaiveld pand benadering van BGT. Is er al meer bekend hoe BAG en BGT panden zich qua compleetheid en geometrie in toekomst gaan verhouden (bij samenhangende objectregistratie)?

Kijk ook goed naar de BAG-pandstatus.
BAG-Pandgeometrie komt al beschikbaar wanneer de bouwvergunning is verleend. Pandgeometrie komt (pas) in de BGT wanneer het pand er fysiek werkelijk staat (scherper: in principe binnen zes maanden na de gereedmelding).

2 likes

Had via Kadaster mail nog duidelijk antwoord gekregen op bovenstaande vragen (Thx Kadaster :slight_smile: ):

  • Hoe verhouden BAG en BGT panden zich nu qua compleetheid, betrouwbaarheid, actualiteit en geometrie?

Een pand is een authentiek gegeven in de BAG en is daarmee leidend. Een pand in de BGT heeft dezelfde definitie als een pand in de BAG. Een belangrijke kwaliteitseis bij de BGT is dat ieder pand in de BGT een relatie heeft met een pand in de BAG.

Panden in de BGT hebben een actualiteitseis van 6 maanden (een pand in de BGT moet dus uiterlijk 6 maanden nadat deze in de BAG is opgenomen zijn geregistreerd in de BGT). De volledigheid van de koppeling tussen de BAG en de BGT is onderdeel van de stelselmeting die CBS periodiek uitvoert. De resultaten van de laatste meting vindt u hier.

Verder is er een verschil in de opname van de geometrie: de BAG geometrie betreft het bovenaanzicht van een gebouw, terwijl de BGT geometrie op maaiveldniveau is. Periodiek wordt de kwaliteitsindicator Geometrie BGT-BAG uitgevoerd om situaties te signaleren waar de geometrie van een BGT-pand en het overeenkomende BAG-pand substantieel van elkaar verschillen. De resultaten van die indicator vindt u hier.

  • Hoe gaan BAG en BGT panden zich in toekomst verhouden (met samenhangende objectregistratie)?

In de eisen aan het model samenhangende objectenregistratie (EMSO) is beschreven dat een ‘pand’ uit de BAG en de BGT voortaan als ‘gebouw’ zal worden getypeerd.