Hoe gaan BAG en BGT panden in toekomst zich verhouden?

Voor verduurzamingsadvies voor alle panden in Nederland willen we volledige dump van panden hebben. We merken nu nog dat pandgeometrie van BAG en BGT afwijkt voor hetzelfde pand, dat BAG soms meer panden heeft en dat soms BGT meer panden heeft. Er is ook ontwikkeling van van samenhangende objectregistratie: DiS Geo : Eisen aan model samenhangende objectenregistratie.

Er is nu natuurlijk nog verschil in bovenaanzicht/onderbouw pand benadering van BAG versus maaiveld pand benadering van BGT. Is er al meer bekend hoe BAG en BGT panden zich qua compleetheid en geometrie in toekomst gaan verhouden (bij samenhangende objectregistratie)?

Kijk ook goed naar de BAG-pandstatus.
BAG-Pandgeometrie komt al beschikbaar wanneer de bouwvergunning is verleend. Pandgeometrie komt (pas) in de BGT wanneer het pand er fysiek werkelijk staat (scherper: in principe binnen zes maanden na de gereedmelding).

1 like