Hoeveel flatgebouwen zijn er in Nederland

Wij zijn op zoek naar het aantal gebouwen met meergezinswoningen in Nederland.
Bij het CBS kunnen wij het aantal meergezinswoningen vinden, maar dus niet het aantal gebouwen.
En specifiek zoeken wij naar het aantal woonlagen per gebouw in Nederland.

Hallo,
Welkom op het Geoforum!

Interessante vragen! Ik vrees alleen dat het heel lastig, zo niet vrijwel onmogelijk, word om er een antwoord op te vinden. Het aantal gebouwen zou je nog uit de BAG kunnen halen, maar het aantal woonlagen zie ik zo gauw niet gebeuren. Bij mijn weten is dat nergens opgeslagen, zelfs niet hoeveel verdiepingen een Pand bevat is nergens vastgelegd. Nog even afgezien van de vraag of een verdieping een appartement bevat of een kantoor of winkel of bedrijfsruimte.

Je kunt wel uit de BAG halen hoeveel verblijfsobjecten een Pand bevat, en welk gebruiksdoel dat VBO heeft (hoewel die gebruiksdoelen heel erg generiek zijn, en niet altijd even nauwkeurig), maar dat vertelt je nog niks over op welke verdieping een VBO zich bevind.

Uit de 3D voorziening kun je wel halen hoe hoog een pand is, maar dat vertelt je niks over hoeveel verdiepingen het bevat.

Dus, nog even afgezien van hoe je het begrip ‘woonlaag’ precies definieert, zie ik zo gauw geen mogelijkheid om dat uit de huidige bestaande open basisregistraties af te leiden vrees ik.

Het kan natuurlijk altijd dat ik iets over het hoofd zie, of een dataset niet ken die wel interessante informatie voor je heeft, dus hopelijk reageren er ook nog anderen (hoewel het hier wel erg rustig is - duidelijk vakantietijd :wink: ).

flats kan ik me nog iets bij voorstellen in de zin van: als bagpand of kadastraal perceel (?) meerdere ardrespunten bevat is het een flat. maar dan heb je natuurlijk ook de appartementencomplexen erbij. En inderdaad meenemen van het gebruiksobject

En woonlagen, tja dat lijkt me lastig. Is de hoogte van alle gebouwen al in de 3dbag? dan kunt je de pandhoogte delen door 2,5 meter of zo, dan heb je ook globaal aantal woonlagen.

ik denk dat je een aantal datasets moet combineren, en dan nog heb je alleen globale info. En alle nodige datasets zoals panden of percelen van heel nederland zijn sowieso heel erg groot, dus ook dat is een uitdaging…

En welkom natuurlijk @YangHwie !

een steekproef van een set die ik toch al voor me heb. Ik weet dat dit een flat is, van 4 of 5 woonlagen, met gedeeltelijk winkels eronder. De bag geeft aantal verblijfsobjecten, en een gemengd gebruiksdoel waaronder wonen. geen woonlagen of hoogte. Bij welk aantal verblijfsobjecten wordt het een flat?

intrigerende vraag!

en ja, heel interessant om te weten hoeveel flats NL nou eigenlijk heeft, en hoeveel woonlagen gemiddeld en max gebruikelijk is.

succes!

Hier is een artikel te vinden waarin panden worden gedeeld door het aantal adrespunten:

Misschien kun je dat gebruiken om een indicatie te maken zodat je alle absoluut-geen-flatgebouwen er al uit kunt halen.

Woonlagen zal wel complex worden. Je hebt gebouwen met een half bovengrondse kelder, of winkels, woonlagen kunnen zomaar variëren van 2,60 tot 3,20, je hebt gebouwen waarbij de helft uit 4 en de andere helft uit 8 verdiepingen bestaat, er zijn appartementencomplexen waarbij elke 2 verdiepingen bij elkaar horen, je hebt ze met een puntdak, dus ik verwacht niet dat je het automatisch kunt.

Misschien te combineren met de AHN Point Clouds, en alle mogelijke flatgebouwen beoordelen op herhalende patronen zoals een balkon. Maar zoiets heb ik nog niet eerder gezien.

Misschien dat krantenbezorgers databases bijhouden. Of is er ergens een adressenlijst van VVE’s.

Laat hier maar weten hoe ver je komt, ben wel benieuwd!

1 like

:grin: Nou ben ik een geo-geek, en in sommige zaken nogal een nerd als het op databases aankomt, maar toen ik mijn krantenwijk liep (heeeeel vroeger…) hield ik daar geen database van bij :joy:

Nou ja, de distributeurs dan :slight_smile:

1 like

In Haarlem-Zandvoort visualiseren wij de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) in de geoviewer: Basisregistratie: Adressen en Gebouwen (BAG) - Kadaster (BRK) - en Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In de themalaag ‘gebouwen’ bieden we filters aan op ‘gestapelde bouw’ en op het gegeven ‘hoogste bouwlaag’. De betreffende kaartlagen zijn ook te exporteren. Hierbij zijn naast de standaard BAG-gegevens ook deze aanvullende gegevens beschikbaar.