Huisnummerbesluiten nemen

Goedemorgen,

Om het proces huisnummerbesluiten te verbeteren in onze organisatie vroeg ik mij af hoe dat is georganiseerd bij andere gemeenten met het nemen van huisnummerbesluiten.

Op dit moment neemt in onze organisatie de vergunningverlener het huisnummerbesluit. Maar dat verloopt niet altijd vlekkeloos.
Mijn vraag is dan ook wie maakt het huisnummerbesluit is dit de BAG-beheerder of de vergunningverlener en wat zijn de voor en de nadelen hiervan.

Moet het huisnummerbesluit gelijk met de vergunning worden verstrekt?

hallo Monique,

ik ken je achtergrond niet maar volgens mij is dit Geo-forum PDOK meer een plek waar het over het gebruik van de de (geregistreerde) data in de Landelijke Voorzieningen die vervolgens samengebracht worden in PDOK en gaat het hier niet zozeer voor vragen over gemeentelijke (beheer)processen om die data te produceren.
Voor zulke vragen kan je denk ik beter terecht bij het Gemeentelijk Geo Beraad waar (onder andere) de BAG beheerders samenkomen en ideeen uitwisselen:

je moet wel een gemeentelijk e-mail adres (of van een samenwerkingsverband) hebben om tot die (besloten) groepen toegelaten te worden.

1 like

Hoi Monique,

De verwijzing naar het Gemeentelijk Geoberaad is een hele goede.

In de gemeente Haarlem verzorgt het BAG-team de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van de adressen (nummeraanduidingen). In dit team is een collega hiervoor de eerst aanspreekbare. Het team wordt ondersteund door een collega die de bijbehorende ondergronden voor de openbare ruimte labels en de zogenaamde ‘huisnummerbesluit tekeningen’ verzorgt. Dit is voor een stad als Haarlem een bijna full-time taak.

In het kader van de wet BAG moeten de huisnummerbesluiten binnen 4 dagen, na het verstrekken van de Omgevingsvergunning, verwerkt zijn in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en aangeboden aan de landelijke voorziening (LV BAG). Deze taak maakt wel onderdeel uit van de keten van vergunningverlening. Het nieuwe adres, c.q. de nieuwe adressen, moeten weer gekoppeld worden aan de Omgevingsvergunning. Dit vindt in de praktijk plaats binnen de vergunningapplicatie. Daar wordt een koppeling gelegd tussen de omgevingsvergunning en het bijbehorende adres. Dit adres wordt opgehaald uit de beschikbare landelijke adresservice.