Invoering quotum en rate limiting BAG API

Het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen blijft toenemen. Om ervoor te zorgen dat de BAG API voor alle afnemers snel en bruikbaar blijft, hebben wij besloten limieten in te stellen. Vanaf 1 september zullen wij stapsgewijs overgaan op de invoering van een quotum en rate limiting.

Beperkingen worden in 3 stappen ingevoerd

Om afnemers ruim de tijd te geven voorbereidingen te treffen voor invoering van de quotum en de rate limiting, hebben wij de implementatie onderverdeeld in de volgende stappen.

Stap 1) 1 september 2022: quotum van 200.000 berichten per dag

Stap 2) 1 december 2022: quotum van 50.000 berichten per dag

Stap 3) 1 maart 2023: rate limiting 5 berichten per seconde

Wat kunt u doen ter voorbereiding?

Wilt u optimaal voorbereid zijn op de invoering van zowel het quotum als de rate limiet? Op de testomgeving van de BAG API zijn het quotum van 50.000 en de rate limiet van 5 berichten per seconde ingesteld. Dit geeft u de mogelijkheid om te controleren of u klaar bent voor de invoering van de beperkingen.

Nieuwe functionaliteit

Om het aantal bevragingen op de BAG API terug te brengen, hebben wij nieuwe functionaliteit toegevoegd waarmee u met één bevraging alle verblijfsobjecten en nummeraanduidingen gelegen in een pand kunt ophalen. U doet dit door op de verblijfsobjecten API een expand doen van de nummeraanduidingen.

Meer informatie hierover is terug te vinden op de BAG API Github-pagina.

Meer informatie

Voor een uitgebreide toelichting over de werking van het quotum en rate limiting verwijzen wij u naar de BAG API Github-pagina.

Heeft u nog vragen over de invoering of werking van rate limiting? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.