Json request.post:: extra parameters in de fullcustom download?

hallo Forumleden,

Ik ben lekker aan het scripten in Python en het lukt om op basis van een Projectgebied in Well-Known Text formaat ({wktpg}) een bepaald Registratieobject (bijv. Wegdeel) te downloaden via de BGT Api.

Ik vroeg me af of er ook extra parameters/variabelen zijn toe te voegen. Bijvoorbeeld alleen de objecten (Wegdelen) waarvan het attribuut “eindRegistratie” niet is ingevuld (Null).

mijn stukje script waar ik dat in zou vullen ziet er nu zo uit:

requests.post(‘https://api.pdok.nl/lv/bgt/download/v1_0/full/custom’, json=
{
“featuretypes”:
[f"{Registratieobject}"],
“format”: “gmllight”,
“geofilter”: f"{wktpg}"

})

Heeft iemand een ideetje om mij de juiste kant op de wijzen?

Dat kan niet in de api zelf, maar zal je zelf in een nabewerkingsstap moeten doen.

De BGT is vanwege de hoeveelheid data niet echt geschikt voor dergelijke fijne filtering. De download api is opgezet om het niveau van 2km vakken data uit te leveren. Zodat gebruikers niet de hele data hoeven binnen te halen.

Dus je zal dat met python zelf moeten scripten.

dank voor je snelle antwoord. Dat scheelt weer zoeken en proberen :slight_smile:

Ik was inderdaad al bezig met nabewerking. Maar toen bedacht ik me dat ik het wellicht al bij de bron kon filteren.

Hoi @RoelvandenBerg en @ThomasHaarlem,

Is het mogelijk om zonder de BGT Api een url request te sturen naar de BGT service. De polyline coördinaten kan ik zelf genereren maar het lukt me niet om er een goede url van te maken die een download ID genereert waarmee de zip file kan worden gedownload.

ik begrijp de zinsnede ‘zonder BGT Api’ in je vraag niet helemaal. Maar het moet kunnen als je de polyline cooridnaten weet om te zetten naar WKT (Well KnownText)
Ik heb dat als volgt opgelost in Python. de variabele wktpg staat voor Well Known Text Project Gebied). Dat zet ik als f-string in de download URL :

print (“post het request op PDOK BGT API”)
Aresponse = requests.post(‘https://api.pdok.nl/lv/bgt/download/v1_0/full/custom’, json=
{
“featuretypes”:
[f"{Registratieobject}"],
“format”: “gmllight”,
“geofilter”: f"{wktpg}"

})

Inderdaad, als je downloads wil hebben dan kan dat niet direct. De enige dowloads die je direct kan downloaden zijn de full downloads zoals @ThomasHaarlem aangeeft. Als je meer info wil over de api en hoe die te gebruiken staat dat beschreven in de ui:
https://api.pdok.nl/lv/bgt/download/v1_0/ui/