Kadaster v5 WMS GetCapabilities bevat geen styles voor layers

In de xml van Kadastrale Kaart (WMS)
staan geen Styles meer per layer
Waarom is dat?

In v4 was dat nog wel zo:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0?service=wms&request=getcapabilities

En ook bij de BAG is dat het geval:
https://service.pdok.nl/lv/bag/wms/v2_0?service=wms&request=getcapabilities

? waarmee kijk jij naar die xml? ik zie bijvoorbeeld voor de layer Kadastralekaart al 3 Stylen staan:

<Style>
<Name>standaard</Name>
<Title>Standaardvisualisatie</Title>
<Abstract>
Standaardvisualisatie met grenzen op basis van type (definitief, voorlopig of administratief).
</Abstract>
<LegendURL width="78" height="20">
<Format>image/png</Format>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0/legend/Kadastralekaart/standaard.png"/>
</LegendURL>
</Style>
<Style>
<Name>kwaliteit</Name>
<Title>Kwaliteitsvisualisatie</Title>
<Abstract>
Kwaliteitsvisualisatie met grenzen op basis van kwaliteitsklasse (B, C, D of E).
</Abstract>
<LegendURL width="78" height="20">
<Format>image/png</Format>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0/legend/Kadastralekaart/kwaliteit.png"/>
</LegendURL>
</Style>
<Style>
<Name>print</Name>
<Title>Printvisualisatie</Title>
<Abstract>Visualisatie ten behoeve van afdrukken op 180 dpi.</Abstract>
<LegendURL width="78" height="20">
<Format>image/png</Format>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0/legend/Kadastralekaart/print.png"/>
</LegendURL>
</Style>

Onder de hoofd-layer wel maar niet onder de sub-layers zoals Perceel. Misschien geldt dat die styles dan ook voor de sub-layers gebruikt kunnen worden maar wij kunnen daar nu nog niet mee omgaan en bij andere PDOK WMS’en (zoals BAG) staan de styles ook gewoon bij de sublayers.

1 like

Het is inderdaad conform spec dat styles op een groepslaag (parent layer) gelden voor een onderliggende laag (child layer). Bij de BAG zijn de styles niet gedefinieerd op de groepslaag. Omdat voor de DKK V5 zowel de groepslaag als de onderliggende laag dezelfde style gebruikt. De spec schrijft (Zie 7.2.4.6.5 Style):

Style declarations are inherited by child Layers. A child shall not redefine a Style with the same Name as one
inherited from a parent. A child may define a new Style with a new Name that is not available for the parent Layer.

De V4 werkt iets anders, daar zijn de namen zo gekozen dat de (overeenkomende) styles een andere naam krijgen in de kind-lagen.

1 like

Oke, dan zullen we een aanpassing moeten doen in onze software om ook styles van parents toe te voegen aan sub-layers. Na al die jaren dat we met WMS werken zijn we we hier nog nooit tegenaan gelopen. Ik vraag me af of er niet meer afnemende applicaties er last van hebben.

Over styles:

Als ik style ‘kwaliteit’ aanvraag krijg ik het volgende plaatje,
in de browser
afbeelding

GET

https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=kadastralekaart&STYLE=kwaliteit&CRS=EPSG:3857&WIDTH=256&HEIGHT=256&STYLES=&BBOX=649485.4293391444,6916480.941412458,649561.8663674296,6916557.378440743

de GET komt vanuit een aanvraag van website met openlayers en geeft dan de bovenstaande standaard style visualisatie terug.

terwijl ik dit verwacht:
Qgis

wms

afbeelding

Opgelost, nu ‘STYLES’ gebruikt als params:.
Ligt dus niet aan de dataset.

afbeelding

1 like

Vaak selecteren we 1 of twee lagen en we tonen dan het legenda plaatje van de geseleteerde lagen in onze legenda. De legenda op hoofdniveau bevat echter een plaatje van alle lagen, ook de lagen die we niet in de kaart hebben staan.

Hoe krijgen we alleen een legenda item van een specifieke laag?

1 like

Dit levert nu toch een probleem op aangezien de legenda volgens legenda-URL “https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0/legend/Kadastralekaart/standaard.png” voor iedere sub-kaartlaag hetzelfde legenda-plaatje oplevert. En als je maar 1 sub kaartlaag opneemt in je afnemende applicatie dan zie je in het legenda-plaatje dingen die helemaal niet in deze kaartlaag staan. De gekozen oplossing lijkt me niet praktisch en wenselijk voor afnemende applicaties.

Ik heb inmiddels van Beheer PDOK het volgende antwoord gekregen waarvoor mijn dank!

Wij gaan hiervoor een aanpassing doorvoeren
Bedankt voor uw opmerking. Het klopt inderdaad dat op dit moment de legenda van de lagen bij de Kadastrale Kaart V5 niet beschikbaar is, dit is alleen bij de ‘hoofdlaag’. Op basis van feedback van gebruikers gaan wij hiervoor een aanpassing doorvoeren. Dit vergt nog enig uitzoekwerk en implementatie qua doorlooptijd. Dit zal met hoge prioriteit worden opgepakt. We zullen de legenda via de lagen weer beschikbaar gaan stellen. Dit zal op korte termijn beschikbaar zijn. Via het Geoforum zullen we communiceren wanneer dit beschikbaar is

4 likes

Inderdaad, dank voor het reposten. Ik of een collega zal in iedergeval ook hier reageren wanneer dit is opgepakt.

3 likes

@rli We hebben het mogelijk gemaakt om in sub-kaartlaag specifieke styling te bekijken. Er het is nu ook mogelijk om specifieke styles op te vragen van sublagen; Zie de capabilities: Kadastrale Kaart (WMS). Deze styles zijn genamespaced met de hoofdstijl (standaard, kwaliteit, print). Zo is er nu bijvoorbeeld standaard:bebouwing als stijl mogelijk te gebruiken die een legenda bevat met alleen de elementen die voor die sub-kaartlaag relevant zijn.

2 likes

Dank voor de terugkoppeling en aanpassing! Ik had het ook van Roel al vernomen.