Kadaster v5 WMS GetCapabilities bevat geen styles voor layers

In de xml van Kadastrale Kaart (WMS)
staan geen Styles meer per layer
Waarom is dat?

In v4 was dat nog wel zo:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0?service=wms&request=getcapabilities

En ook bij de BAG is dat het geval:
https://service.pdok.nl/lv/bag/wms/v2_0?service=wms&request=getcapabilities

? waarmee kijk jij naar die xml? ik zie bijvoorbeeld voor de layer Kadastralekaart al 3 Stylen staan:

<Style>
<Name>standaard</Name>
<Title>Standaardvisualisatie</Title>
<Abstract>
Standaardvisualisatie met grenzen op basis van type (definitief, voorlopig of administratief).
</Abstract>
<LegendURL width="78" height="20">
<Format>image/png</Format>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0/legend/Kadastralekaart/standaard.png"/>
</LegendURL>
</Style>
<Style>
<Name>kwaliteit</Name>
<Title>Kwaliteitsvisualisatie</Title>
<Abstract>
Kwaliteitsvisualisatie met grenzen op basis van kwaliteitsklasse (B, C, D of E).
</Abstract>
<LegendURL width="78" height="20">
<Format>image/png</Format>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0/legend/Kadastralekaart/kwaliteit.png"/>
</LegendURL>
</Style>
<Style>
<Name>print</Name>
<Title>Printvisualisatie</Title>
<Abstract>Visualisatie ten behoeve van afdrukken op 180 dpi.</Abstract>
<LegendURL width="78" height="20">
<Format>image/png</Format>
<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0/legend/Kadastralekaart/print.png"/>
</LegendURL>
</Style>

Onder de hoofd-layer wel maar niet onder de sub-layers zoals Perceel. Misschien geldt dat die styles dan ook voor de sub-layers gebruikt kunnen worden maar wij kunnen daar nu nog niet mee omgaan en bij andere PDOK WMS’en (zoals BAG) staan de styles ook gewoon bij de sublayers.

Het is inderdaad conform spec dat styles op een groepslaag (parent layer) gelden voor een onderliggende laag (child layer). Bij de BAG zijn de styles niet gedefinieerd op de groepslaag. Omdat voor de DKK V5 zowel de groepslaag als de onderliggende laag dezelfde style gebruikt. De spec schrijft (Zie 7.2.4.6.5 Style):

Style declarations are inherited by child Layers. A child shall not redefine a Style with the same Name as one
inherited from a parent. A child may define a new Style with a new Name that is not available for the parent Layer.

De V4 werkt iets anders, daar zijn de namen zo gekozen dat de (overeenkomende) styles een andere naam krijgen in de kind-lagen.

Oke, dan zullen we een aanpassing moeten doen in onze software om ook styles van parents toe te voegen aan sub-layers. Na al die jaren dat we met WMS werken zijn we we hier nog nooit tegenaan gelopen. Ik vraag me af of er niet meer afnemende applicaties er last van hebben.

Over styles:

Als ik style ‘kwaliteit’ aanvraag krijg ik het volgende plaatje,
in de browser
afbeelding

GET

https://service.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/wms/v5_0?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=kadastralekaart&STYLE=kwaliteit&CRS=EPSG:3857&WIDTH=256&HEIGHT=256&STYLES=&BBOX=649485.4293391444,6916480.941412458,649561.8663674296,6916557.378440743

de GET komt vanuit een aanvraag van website met openlayers en geeft dan de bovenstaande standaard style visualisatie terug.

terwijl ik dit verwacht:
Qgis

wms

afbeelding

Opgelost, nu ‘STYLES’ gebruikt als params:.
Ligt dus niet aan de dataset.

afbeelding

1 like

Vaak selecteren we 1 of twee lagen en we tonen dan het legenda plaatje van de geseleteerde lagen in onze legenda. De legenda op hoofdniveau bevat echter een plaatje van alle lagen, ook de lagen die we niet in de kaart hebben staan.

Hoe krijgen we alleen een legenda item van een specifieke laag?