Kadastrale grenzen

Is het mogelijk om naast de belangrijkste bebouwing (BAG) ook de erfgrenzen te laten zien?

Bedoel je de perceelsgrenzen? De perceelsgrenzen zijn zichtbaar in de Kadastrale kaart services via PDOK (wmts en wms).
Kijk ook eens in de PDOK Viewer in de laag Kadastrale Kaart (http://pdokviewer.pdok.nl/). Je moet ver inzoomen voordat deze kaartlaag actief wordt.