Kan QGIS een vlak exporteren naar IMGEO GML of IMRO gml?

Voor de omgevingswet zijn we aan het kijken of we geometrie (vlakken) kunnen exporteren naar GML. Exporteren naar .gml kan wel, maar de vlakken worden niet zichtbaar in een gml-viewer die we gebruiken. Ik heb begrepen dat hiervoor een van de speciale standaarden nodig is: nl. IMRO 2006, IMRO 2008, IMRO 2012, IMGEO GML of StuF-Geo IMGeo.
Weet iemand of ik vanuit QGIS naar een van deze formaten kan exporteren?

ik ben benieuwd naar een beetje meer achtergrondinformatie.
Wij gebruiken plansoftware dat overweg kan met shape-files.
Wat ik doe is in QGIS werkingsgebiedjes maken op basis van de RO-gml bestanden en BGT-bestanden. Vervolgens deze exporteren naar shape en in de plansoftware importeren om die werkingsgebieden te annoteren aan de regels.

Wat willen jullie met de gml-viewer bekijken?

Wij gebruiken Tercera Go en daarin zien we de vlakken niet verschijnen als het niet via de imro-standaard is geëxporteerd. Wij vragen ons ook af welke vlakken we kunnen gebruiken voor de werkingsgebieden. Zelf tekenen? BGT vlakken gebruiken? Het is lastig om hier informatie over te vinden.

klopt, dat er weinig (geen?) informatie over te vinden is, loop ik als gemeentelijk bevoegd gezag ook tegenaan. Ben nog in de fase zelf wat te proberen en te ontdekken. Het is ook wel logisch, omdat je als bevoegd gezag zelf mag bepalen hoe en waar de begrenzing van regels lopen.
Dat alle bevoegd gezagen te maken krijgen met ‘openbaar gebied’ en dat elk bevoegd gezag dan nu op zijn manier dat gebied mag (en moet) vastleggen, was opzich wel te voorzien. Maar blijkbaar geen reden voor een landelijke organisatie om daar richtlijnen over te geven van wat handig is om te doen.

Ook wij (niet gemeente Haarlem, maar ik woon daar) hebben TerceraGo. Hoe ik het zie is om in applicaties als QGIS of ArcGIS de werkingsgebieden te ‘tekenen’ als in: overnemen van bestaande geometrieeen zoals de bestaande IMRO bestemmingsplannen, BAG, BGT, BRK. Vervolgens daar een shape-file van te exporteren en die te importeren in Tercera als zijnde de geometrie voor het werkingsgebied.

Van de BGT vind ik vooral het gegeven ‘erf’ heel geschikt als begrenzing van ‘openbaar gebied’. Openbaar Gebied is dan het Ambtsgebied minus de Panden en Erf-objecten. Het komt niet altijd helemaal goed uit, maar (in stedelijk gebied) wel een goed startpunt om je werkingsgebied ‘openbaar gebied’ mee te maken.

1 like

Dank voor je antwoord! We gaan nog even verder puzzelen.

Een gml opgesteld volgens de omgevingswet STOP/TPOD standaarden kun je niet zomaar inlezen in QGIS. Dat kan wel met de GIO-import plugin van LandGoed: GIO gml import plugin — QGIS Python Plugins Repository

Voor het opstellen (en trouwens ook inlezen) van gml-bestanden conform de Omgevingswet STOP/TPOD standaarden heeft Geonovum een plugin ter beschikking gesteld: https://geonovum.github.io/TPOD/DSO_Qgisplugin3.zip

Al het echt alleen gaat om het importeren in Tercera, dan zou ik aan hen vragen welke formaten ze ondersteunen.