Koppelen van waterschappen en gemeenten,provincies aan woonplaatsen

In de Code for NL Slack groep werd de volgend vraag gesteld:

Hi all, wij zijn op zoek naar een goede, liefst officiële overheids-mapping, waarin de ongeveer 2500 woonplaatsen in Nederland netjes worden verdeeld over 344 gemeenten, 21 waterschappen en 12 provincies. Die officiële lijst, liefst paar keer per jaar ge-update (bv als er Gemeenten verdwijnen of bijkomen), hebben we nog niet gevonden :slightly_smiling_face:. Hebben jullie hier wel eens iets mee gedaan of naar gezocht (en gevonden)

Nu is er geen PDOK dataset/service die deze vraag in 1 keer beantwoord, maar de data is wel beschikbaar in de volgende services:

Nu dient de data alleen nog maar gekoppeld te worden en aangezien ik dacht “hoe moeilijk kan het zijn” heb ik een bash script geschreven dat:

  • de BAG woonplaatsen downloadt in een GPKG in de tabel woonplaatsen
  • de waterschappen koppelt aan de BAG woonplaatsen dmv de attributen waterschappen_namen en waterschappen_codes op basis van een “intersects” join
  • de relatie woonplaatsen, gemeentes, provincies en landsdelen koppelt aan de BAG woonplaatsen in de attributen {gemeente,provincie,landsdeel}_{naam,code}

Je zou evt. dit script in een Github repository kunnen zetten, met een scheduled Github action die elke maand het bestand update (moet je wel een workaround toepassen voor het automatisch deactiveren van de GH Action bij geen activiteit op het repo).

1 like

Klinkt ook een beetje als de RegioAtlas van MinBZK: https://www.regioatlas.nl/
én op de Atlas van de Regio van het PBL: Over de Atlas - Atlas van de Regio | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Ik gebruik zelf de OWMS Waardelijsten (specifiek die van de Gemeenten). Daar zitten nette linkjes tussen gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s e.d. (het gaat mij eigenlijk alleen om de veiligheidsregio’s), en is prima op te vragen in rdf - en dus goed leesbaar voor scripts en tools en zo.

Woonplaatsen zitten daar niet tussen, maar daarvoor kun je prima de ruimtelijke relatie gebruiken. Ik heb een FME workspace die, als er gemeentelijke herindelingen zijn geweest, een geopackage voor me bouwt met daarin alle bestuurlijke gebieden met koppelingen daartussen.

Overigens is het met OWMS wel oppassen: gemeentenamen met een apostrophe kun je niet opvragen in rdf, alleen in html. Dus daar moet je een workaround voor gebruiken.

1 like

Oef, dat is wel een goede om te weten als je met OWMS aan de slag wilt…

Overigens attendeerde mijn collega @wouter.visscher mij erop dat Geonovum bezig is met een nieuw datamodel voor bestuurlijke gebieden, voortgang daarvan is via de website van Geonovum te volgen.

1 like

Haha, ja, die heeft me wel een paar uurtjes gekost ja. Gelukkig zijn het, van de huidige, actuele gemeenten, alleen 's Gravenhage en 's Hertogenbosch, dus 't valt mee.

1 like