LGN is open data

Vanaf nu zijn alle versies van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) vanaf LGN3 als open data te downloaden vanaf www.lgn.nl. De data worden aangeboden met een CC BY-SA 4.0 licentie. Vanwege het experimentele karakter zijn de oudste LGN-versies (LGN1 en LGN2) enkel op verzoek beschikbaar.

3 likes

Waarom is er gekozen voor CC BY-SA? SA levert toch wel nodige praktische uitdagingen op ten aanzien van hergebruik.

@JBak Kun je uitleggen tegen welke praktische uitdagingen je aanloopt?

Een voorbeeld is bijv. de combinatie van data met SA-licentie met andere (bijv. commerciele) data, waar je als bedrijf moeite/kennis in stopt en dat resultaat als een product/dienst wilt aanbieden. Dat kan (ook commercieel, afgeschermd etc), maar het resultaat zelf (bijv. een kaart, of tile) moet dezelfde licentie krijgen en dus hebben afnemers daarmee het recht het materiaal ook verder te delen. Hierdoor werkt de SA licentie in mijn ogen in de praktijk niet goed voor partijen die de data mixen om tot nieuwe afgeleide datasets te komen die antwoord geven op een bepaalde vraag. Theoretisch kan je het dan aan één klant verkopen, waarna die het in aan iedereen beschikbaar kan maken. De vraag is in hoeverre het bedrijfsleven hiermee dus LGN zal/kan oppakken om ook iets mee te doen. Even los van de vraag of LGN zich hiervoor leent (qua mixen, afgeleid werk maken etc). Een ander praktisch aspect is dat er ruimte zit voor interpretatie in wat wel of geen derived work is.

Ik vraag er naar omdat de vraag ook is wat jullie beogen met het als open data beschikbaar maken. En in hoeverre past SA daar dan bij, of levert dat toch praktische belemmeringen op wat hergebruik uiteindelijk dan remt.

Mocht ik een onjuiste interpretatie hebben van SA, hoor ik het graag.

1 like