LV-BGT geschoond van redundante plaatsbepalingspunten

De LV-BGT is geschoond van redundante plaatsbepalingspunten (PBP’s). De aanleiding is het verwijderen van zogenaamde redundante plaatsbepalingspunten uit de LV-BGT. Van de 453 miljoen plaatsbepalingspunten zijn ongeveer 258 miljoen aan redundante PBP’s uit de LV-BGT verwijderd. Dit komt neer op een reductie van 57%. Met deze switch is het einde van het schoningsproces in de LV-BGT en in PDOK een feit. Een nieuwe tijdlijn voor mutaties begint.

Start nieuwe tijdlijn

Juist voor afnemers in PDOK van mutatiebestanden van de BGT is het belangrijk dat zij rekening houden met de start van de nieuwe tijdlijn. Voor deze afnemers komt een nieuwe nulstand beschikbaar. De download van deze nulstand wordt ontsloten via onderstaande URL Alleen PBP’s van direct gemeten en goed idealiseerbare objecten blijven deel uitmaken van de LV-BGT. Vanaf dit moment zijn via PDOK alleen geschoonde BGT-bestanden af te nemen.

URL’s downloaden

Meer informatie

Voor achtergrondinformatie zie:
https://geonovum.github.io/IMGeo-dev/wijzigingsvoorstel/#schrappen-redundante-plaatsbepalingspunten

1 like

Jammer dat er niet van de gelegenheid gebruik gemaakt is om ook de naam van deze punten te veranderen in inpassingspunten. Deze punten zijn namelijk geschikt voor inpassing in de kaart voor toepassingen met vergelijkbare nauwkeurigheid als de BGT, maar voor nauwkeurigere plaatsbepaling moeten actuele referentiepunten van de Rijksdriehoeksmeting gebruikt worden: kernnetpunten of GNSS-stations van het Kadaster of gecertificeerd door het Kadaster. Deze zijn te vinden in een andere dataset: https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/rdinfo

2 likes