Meerdere layers in één WMS kaart PDOK

Momenteel maak ik gebruik van de WMS service om een kadastrale kaart afbeelding toe te voegen.
Graag wil ik een overlay toepassen met de Enkelbestemming van Ruimtelijke Plannen. Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat ik deze twee layers in één afbeelding krijg?

URL
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/” + dataset + “/wms/v4_0?service=WMS&version=1.3.0&styles=&request=GetMap&layers=” + layers + “&bbox=” + bounding_box + “&format=image/png&CRS=EPSG:28992”

Gegevens welke gecombineerd moeten worden:
Kadastrale kaart
dataset = “kadastralekaart”
layers = “KadastraleGrens,Perceel,Bebouwing”
Ruimtelijke plannen
dataset = “plu”
layers = “Enkelbestemming”

Hoi @brugenbrink,

Mocht je een voorbeeld zoeken hoe je dit in een viewer kan doen heb ik hier een voorbeeld hoe het in leaflet kan:

25

1 like

Een ander aandachtspunt is dat je het URL ook iets anders moet opbouwen. Het stukje ‘/wms/v4_0’ is in jouw geval alleen van toepassing op de kadastralekaart dataset.

Kadastralekaart WMS endpoint:

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0?

Ruimtelijke plannen WMS endpoint:

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms?

Om daadwerkelijk twee WMS afbeeldingen samen te voegen zou je ook het een en ander in elkaar kunnen knutselen met HTML (canvas) en Javascript. Zie het code voorbeeld hieronder. Deze laad met twee afzonderlijke WMS verzoeken plaatjes in vanaf de WMS. Vervolgens wordt deze data in een HTML canvas element gecombineerd en weer als een nieuw PNG plaatje getoond.

04

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    <title>Twee WMS afbeeldingen samenvoegen</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js" 
        integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" 
        crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- Gebruikt als inspiratie: http://jsfiddle.net/4pjreyfb/ -->
  </head>
  <body>
    <h1>Afbeeldingen van WMS bron</h1>
    <img class="kadastralekaart" alt="kadastralekaart" src="https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaart/wms/v4_0?&service=WMS&request=GetMap&layers=kadastralekaart&styles=&format=image%2Fpng&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG%3A3857&bbox=656746.9470262345,6797086.303231013,656899.8210828048,6797239.177287584" />
    <img class="plu" alt="plu" src="https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms?&service=WMS&request=GetMap&layers=Enkelbestemming&styles=&format=image%2Fpng&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG%3A3857&bbox=656746.9470262345,6797086.303231013,656899.8210828048,6797239.177287584" />
    <h1>Samengevoegde afbeelding</h1>
    <img class="samengevoegdeafbeelding" alt="samengevoegde afbeelding" src="" />
    <canvas id="canvas" width="256" height="256" style="display:none;"></canvas>
    <script>
      $(window).on("load", function() {
        var canvas = document.getElementById('canvas'),
        ctx = canvas.getContext('2d'),
        imageObj1 = new Image(),
        imageObj2 = new Image();
        imageObj1.crossOrigin = "anonymous"; // fix cors
        imageObj2.crossOrigin = "anonymous"; // fix cors
        imageObj1.src = $('.plu').attr('src');
        imageObj1.onload = function() {
          ctx.drawImage(imageObj1, 0, 0, 256, 256);
          imageObj2.src = $('.kadastralekaart').attr('src');
          imageObj2.onload = function() {
            ctx.drawImage(imageObj2, 0, 0, 256, 256);
            var img = canvas.toDataURL('image/png');
            $('.samengevoegdeafbeelding').attr('src', img);
          }
        };
      });
    </script>
  </body>
</html>

Resultaat is dus deze png:
samengevoegdeafbeelding